LimburgMakers

Als ondernemer actief in Limburg? En bezig met een innovatie in de maakindustrie? Dan sluit deze regeling wellicht aan bij uw project! LimburgMakers ondersteunt namelijk Limburgse maakindustrie bedrijven op het gebied van advies-, innovatie- en kennisprojecten.

Adviesproject
Een adviesproject heeft als doel om nieuwe ontwikkelingen binnen MKB-ondernemingen te stimuleren om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van het concurrentievermogen. Het adviestraject dient product ontwikkeling te zijn of moet gericht zijn op het verbeteren van het primaire productieproces.

Middels een adviesproject kan er subsidie worden aangevraagd worden voor het inhuren van een externe deskundige. De aanvrager mag zelf bepalen wie de expert is. Dit kan een externe kennishouder zijn, zoals een zakelijk dienstverlener of een R&D-afdeling van een deskundig bedrijf of iemand van een kennisinstelling. De externe deskundige kan ingezet worden voor bijvoorbeeld:

  • Het verbeteren van bedrijfsprocessen
  • Het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden en/of het concreet toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen in de eigen onderneming.
  • Een nieuw te ontwikkelen product, proces of dienst met als doel om de innovatie naar een volgende fase te brengen;
  • Het ontwikkelen van een nieuw business model waarmee op een vernieuwende manier waarde wordt gecreëerd.

Bijdrage
De maximale subsidie is 50% van de kosten voor de inzet van de externe deskundige met een maximaal bedrag van €10.000.

Innovatieproject
Het innovatieproject dient gericht te zijn op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief (fysiek) product of een dienst gekoppeld aan een fysiek product. Het doel is om het ontwikkelde product of dient uiteindelijk te gaan vermarkten. Daarnaast dient het product of dienst een meerwaarde te zijn voor de klant en bij te dragen aan het bedrijfsresultaat.

Bijdrage
De maximale subsidie is 35% van de projectkosten met een maximaal bedrag van €70.000. Subsidiabele kosten zijn onder andere materiaalkosten, afschrijvingskosten, inzet van deren, kosten voor een accountantsverklaring en de interne personeelskosten tegen een forfaitair uurtarief van € 60.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel