Limburgmakers

De doelgroep van de subsidieregeling Limburgmakers zijn MKB-ondernemingen in de maakindustrie die in de basis producten ontwikkelen, realiseren en in de markt zetten en/of producten produceren. De regeling is beschikbaar 8 december 2016 tot 31 december 2019. De projecten dienen uitgevoerd te zijn op 1 december 2020.

Adviesproject
Adviesproject-subsidie heeft tot doel om nieuwe ontwikkelingen binnen MKB-ondernemingen te stimuleren om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van het concurrentievermogen. De nieuwe ontwikkeling dient naar product-gerelateerd ook gericht te zijn op het verbeteren van het primaire productieproces.

Middels een adviesproject kan er subsidie worden aangevraagd worden voor het inhuren van een externe deskundige. De externe deskundige kan ingezet worden voor bijvoorbeeld:

  • Het verbeteren van bedrijfsprocessen
  • Het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden en/of het concreet toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen in de eigen onderneming.
  • Een nieuw te ontwikkelen product, proces of dienst met als doel om de innovatie naar een volgende fase te brengen;
  • Het ontwikkelen van een nieuw business model waarmee op een vernieuwende manier waarde wordt gecreëerd.

De maximale subsidie is 50% van de kosten voor de inzet van de externe deskundige met een maximaal bedrag van €10.000. De eerst volgende indieningsdata voor deze regeling zijn 16 januari 2019 en 20 februari 2019.

Innovatieproject
Het innovatieproject dient gericht te zijn op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief (fysiek) product of een dienst gekoppeld aan een fysiek product. Het doel is om het ontwikkelde product of dient uiteindelijk te gaan vermarkten. Daarnaast dient het product of dienst een meerwaarde te zijn voor de klant en bij te dragen aan het bedrijfsresultaat.

De maximale subsidie is 35% van de projectkosten met een maximaal bedrag van €70.000. Subsidiabele kosten zijn onder andere materiaalkosten, afschrijvingskosten, inzet van deren, kosten voor een accountantsverklaring en de interne personeelskosten tegen een forfaitair uurtarief van € 60. De eerst volgende indieningsdata voor deze regeling zijn 16 januari 2019 en 20 maart 2019.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel