Limburg­Toekomst­bestendig

Kans voor uw organisatie?
Het doel van het Programma LimburgToekomstbestendig is het ondersteunen van Limburgse ondernemers met innovaties die slim, duurzaam en/of gezond zijn, zodat wordt toegewerkt naar een duurzame en gezondere samenleving. Zij kunnen tussen de € 7.500 en € 50.000 subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een verkenning, haalbaarheidsonderzoek of voor het ontwikkelen van een prototype. Tot en met 2023 zullen er verschillende openstellingen zijn voor drie verschillende instrumenten.

LimburgToekomstbestendig is een meerjarig programma van LIOF dat gericht is op de realisatie van innovatieve initiatieven binnen drie maatschappelijke opgaves: slim, duurzaam en gezond. Deze initiatieven zorgen niet alleen voor maatschappelijke impact, maar ook voor economisch rendement voor de organisatie. Dit moet leiden tot een versterkte concurrentiepositie op een duurzame wijze.

In aanmerking komen innovatieve startups, scale-ups en mkb-ondernemers in de sectoren industrie, logistiek, agrofood, bouwnijverheid, waterbedrijven, afvalbeheer en energievoorziening en cross-overs van deze sectoren. Aanvragen moeten tevens betrekking hebben op een van de volgende thema’s:

  • Duurzaam (inclusief circulair);
  • Slim (Digitaal en Smart);
  • Gezond (inclusief medical devices en gezonde voeding).

Instrumenten
Het programma Limburg Toekomstbestendig kent de volgende drie instrumenten waar Limburgse MKB-ers gebruik van kunnen maken:

  • CollectiefProject: gericht op een eerste verkenning van en richting mogelijkheden. De hoogte van de bijdrage is maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.500.
  • AdviesProject: gericht op het toetsen van de haalbaarheid. De hoogte van de bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.500.
  • InnovatieProject: gericht op het ontwikkelen van een prototype. De hoogte van de bijdrage is maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws