Limburg­Toekomst­bestendig

Kans voor uw organisatie?
Het doel van het Programma LimburgToekomstbestendig is het ondersteunen van Limburgse ondernemers met innovaties die slim, duurzaam en/of gezond zijn, zodat wordt toegewerkt naar een duurzame en gezondere samenleving. Zij kunnen tussen de € 7.500 en € 50.000 subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een verkenning, haalbaarheidsonderzoek of voor het ontwikkelen van een prototype. Tot en met 2023 zullen er verschillende openstellingen zijn voor drie verschillende instrumenten.

LimburgToekomstbestendig is een meerjarig programma van LIOF dat gericht is op de realisatie van innovatieve initiatieven binnen drie maatschappelijke opgaves: slim, duurzaam en gezond. Deze initiatieven zorgen niet alleen voor maatschappelijke impact, maar ook voor economisch rendement voor de organisatie. Dit moet leiden tot een versterkte concurrentiepositie op een duurzame wijze.

In aanmerking komen innovatieve startups, scale-ups en mkb-ondernemers in de sectoren industrie, logistiek, agrofood, bouwnijverheid, waterbedrijven, afvalbeheer en energievoorziening en cross-overs van deze sectoren. Aanvragen moeten tevens betrekking hebben op een van de volgende thema’s:

  • Duurzaam (inclusief circulair);
  • Slim (Digitaal en Smart);
  • Gezond (inclusief medical devices en gezonde voeding).

Instrumenten
Het programma Limburg Toekomstbestendig kent de volgende drie instrumenten waar Limburgse MKB-ers gebruik van kunnen maken:

  • CollectiefProject: gericht op een eerste verkenning van en richting mogelijkheden. De hoogte van de bijdrage is maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.500.
  • AdviesProject: gericht op het toetsen van de haalbaarheid. De hoogte van de bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 7.500.
  • InnovatieProject: gericht op het ontwikkelen van een prototype. De hoogte van de bijdrage is maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel