MIA

De Milieu-investeringsaftrek is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.

In categorie I van de Milieulijst zijn bedrijfsmiddelen te vinden die vrijwel uitsluitend in de landbouw worden ingezet ter instandhouding of verbetering van het natuurlijke milieu of ter verbetering van het dierenwelzijn. Het aftrekpercentage bedraagt 36%.

Onder categorie II (27% aftrek) vallen bedrijfsmiddelen waarvan de snelle marktintroductie vanuit milieuoogpunt dringend gewenst is of de meerkosten ten opzichte van het alternatief groot zijn. Bij de bedrijfsmiddelen onder categorie III (13,5% aftrek) is dit in wat mindere mate het geval. Het investeringsbedrag moet minimaal € 2.500 bedragen. Investeringen van meer dan € 25 miljoen zijn in principe uitgesloten (behalve als goedkeuring wordt verleend door de Europese Commissie).

Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar moeten binnen drie maanden, nadat verplichtingen zijn aangegaan, zijn ontvangen.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel