MIA

Met de  Milieu-investeringsaftrek heeft u recht op een fiscaal voordeel door te investeren in milieuvriendelijke technieken. Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.

In categorie I van de Milieulijst zijn bedrijfsmiddelen te vinden die vrijwel uitsluitend in de landbouw worden ingezet ter instandhouding of verbetering van het natuurlijke milieu of ter verbetering van het dierenwelzijn. Het aftrekpercentage bedraagt 36%.

Onder categorie II (27% aftrek) vallen bedrijfsmiddelen waarvan de snelle marktintroductie vanuit milieuoogpunt dringend gewenst is of de meerkosten ten opzichte van het alternatief groot zijn. Bij de bedrijfsmiddelen onder categorie III (13,5% aftrek) is dit in wat mindere mate het geval. Het investeringsbedrag moet minimaal € 2.500 bedragen. Investeringen van meer dan € 25 miljoen zijn in principe uitgesloten (behalve als goedkeuring wordt verleend door de Europese Commissie).

De bedrijfsmiddelen waarvoor een MIA aanvraag ingediend kan worden staan vermeldt op de Milieulijst.

Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar moeten binnen drie maanden, nadat verplichtingen zijn aangegaan, zijn ontvangen.

Aanvrager
Tot de aanvragers behoren ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Overheidsondernemingen kunnen vanaf 2016 gebruik maken van deze regeling. Belangrijk hierbij zijn de afspraken die gemaakt zijn met de belastingdienst.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) – Doelvoorschrift

Veel ondernemers kennen de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Meestal wordt die aangevraagd voor veel voorkomende maatregelen zoals LED-Verlichting of isolatie. Wat veel ondernemers echter niet weten is dat er meer mogelijk is, ook als het bedrijfsmiddel niet zeer concreet beschreven staat. Het zo genoemde bedrijfsmiddel met doelvoorschrift. In deze video leggen wij u daar meer over uit!

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel