MIT Haalbaarheid

Wilt u als MKB bedrijf samen met andere partijen aan de slag gaan met innovatie?

Dan is de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wellicht interessant voor u! De MIT stimuleert innovaties van MKB bedrijven over regiogrenzen heen door projecten van het MKB beter aan te laten sluiten op de innovatie-agenda’s van de topsectoren

Haalbaarheidsproject
Bij een haalbaarheidsproject brengt u de technische en economische risico’s van uw innovatie in kaart. Dit project bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Voorbeelden van een haalbaarheidsstudie betreffen literatuuronderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, octrooionderzoek, marktverkenning en concurrentieanalyse. Uw haalbaarheidsproject dient voor tenminste 60 % van de kosten uit een haalbaarheidsstudie te bestaan. De MIT haalbaarheidssubsidie bedraagt 40 % van uw subsidiabele kosten met een maximaal bedrag van € 25.000. De looptijd van een haalbaarheidsproject mag maximaal 1 jaar bedragen maar er dient binnen 4 maanden na de indiening van de subsidieaanvraag te worden gestart met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel