MIT R&D-samenwerkingsproject

Wilt u als MKB bedrijf samen met andere partijen aan de slag gaan met innovatie? En bent u bezig met het vernieuwen of ontwikkelen van een een product, productieproces of dienst?

Dan is de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wellicht interessant voor u! De MIT stimuleert innovaties van MKB bedrijven over regiogrenzen heen door projecten van het MKB beter aan te laten sluiten op de innovatie-agenda’s. Sinds 2021 richt de MIT-regeling zich met name op de specifieke missies voor de toekomst.

R&D-samenwerkingsproject
Bij een MIT-R&D samenwerkingsproject wordt de focus gelegd op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Hierbij gaat het om een project bestaande uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, dat wordt uitgevoerd door minimaal 2 MKB bedrijven (elk voor eigen rekening en risico). De looptijd van uw MIT-R&D samenwerkingsproject mag maximaal 2 jaar bedragen. Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject.

Bijdrage
De MIT R&D subsidie bedraagt 35 % van de subsidiabele kosten. De partners vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de samenwerking. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject. Uw eigen bijdrage kan in-kind voldaan worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar tegen een forfaitaire bedrag van € 60 per uur. Naast uw eigen kosten zijn materiaalkosten, externe kosten en investeringen ten behoeve van het project subsidiabel. De regeling kent een goede voorschot-regeling: u hoeft dus niet alles zelf voor te financieren

Belangrijke criteria
MIT R&D kent een kwalitatieve ranking: alleen de best scorende projecten krijgen subsidie. Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • technologische vernieuwing;
  • economische waarde voor de aanvragers, de desbetreffende topsectoren, of de Nederlandse economie;
  • de kwaliteit van het plan en het samenwerkingsverband;
  • de mate waarin maatschappelijk impact wordt gerealiseerd (aansluiting KIA’s).

 

 

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws