MIT R&D-samenwerkingsproject

Wilt u als MKB bedrijf samen met andere partijen aan de slag gaan met innovatie? En bent u bezig met het vernieuwen of ontwikkelen van een een product, productieproces of dienst?

Dan is de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wellicht interessant voor u! De MIT stimuleert innovaties van MKB bedrijven over regiogrenzen heen door projecten van het MKB beter aan te laten sluiten op de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

R&D-samenwerkingsproject
Bij een MIT-R&D samenwerkingsproject wordt de focus gelegd op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Hierbij gaat het om een project bestaande uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, dat wordt uitgevoerd door minimaal 2 MKB bedrijven (elk voor eigen rekening en risico). De looptijd van uw MIT-R&D samenwerkingsproject mag maximaal 2 jaar bedragen. Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject.

Bijdrage
De MIT R&D subsidie bedraagt 35 % van de subsidiabele kosten. De partners vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de samenwerking. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject. Uw eigen bijdrage kan in-kind voldaan worden door de inbreng van eigen uren, waardeerbaar tegen een forfaitaire bedrag van € 60 per uur. Naast uw eigen kosten zijn materiaalkosten, externe kosten en investeringen ten behoeve van het project subsidiabel. De regeling kent een goede voorschot-regeling: u hoeft dus niet alles zelf voor te financieren

Belangrijke criteria
MIT R&D kent een kwalitatieve ranking: alleen de best scorende projecten krijgen subsidie. Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • technologische vernieuwing;
  • economische waarde voor de aanvragers, de desbetreffende topsectoren, of de Nederlandse economie;
  • de kwaliteit van het plan en het samenwerkingsverband;
  • realiseren van zogenaamde cross-overs tussen de verschillende topsectoren.

Stimulering van mkb-innovatie
De overheid investeert via het topsectorenbeleid financiële middelen in negen topsectoren, om zo met deze sectoren tot de wereldwijde top te blijven horen. MIT R&D subsidie is beschikbaar voor samenwerkende mkb-ondernemers die actief zijn in één of meer van de volgende topsectoren: High Tech en ICT, Logistiek, AgriFood, Chemie, Creatieve Industrie, Energy en Biobased, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

 

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel