MIT

Wilt u als MKB bedrijf samen met andere partijen aan de slag gaan met innovatie?

Dan is de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) wellicht interessant voor u! De MIT stimuleert innovaties van MKB bedrijven over regiogrenzen heen door projecten van het MKB beter aan te laten sluiten op de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

R&D-samenwerkingsproject
Bij een MIT-R&D samenwerkingsproject wordt de focus gelegd op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Hierbij gaat het om een project bestaande uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling,  dat wordt uitgevoerd door minimaal 2 MKB bedrijven (elk voor eigen rekening en risico). De looptijd van uw MIT-R&D samenwerkingsproject mag maximaal 2 jaar bedragen. Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject.

De MIT R&D subsidie bedraagt 35 % van de subsidiabele kosten. De partners vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de samenwerking. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel