Monumentale schoorsteen wordt thermometer van de stad – Monumentaal

Monumentale schoorsteen wordt thermometer van de stad

De Venlose binnenstad telt veel, vaak eeuwenoude monumentale panden. Het is de taak van de gemeentelijke erfgoeddeskundige Roy Denessen om daar Monumentaal-venlo-triaseen goed strategisch beleid voor te bepalen – net zoals voor het ander erfgoed in de stad. “De vraag daarbij is, hoe laat je al dat erfgoed renderen, zorg je ervoor dat het naast een mooie uitstraling ook iets oplevert. Dat betekent met pandeigenaren in gesprek gaan en samen bekijken hoe we dat kunnen bewerkstelligen.”

Denessen wijst op een aantal recente projecten, waaronder twee monumentale huizen in het Venlose winkelcentrum. “Decennialang lag de nadruk op de winkel op de begane grond, de ruimtes erboven lagen leeg of waren opslag; daar werd veel minder aandacht aan onderhoud besteed.” Dat wordt nu bij twee panden, een aan de Parade, het ander aan de Markt, aangepakt, geeft hij aan. “De huizen worden gerestaureerd en voor bewoning geschikt gemaakt.”

Een bijzonder project is volgens Denessen ook de monumentale fabrieksschoorsteen van Wienerberger, nabij de A73. Die stond op de nominatie om gesloopt te worden. “Dus zijn we met de eigenaar in gesprek gegaan. De vraag hoe we de schoorsteen waarde kunnen geven stond daarbij centraal. Uiteindelijk zijn we bij het idee uitgekomen er met kleurenbanden een soort thermometer van de stad van te maken. We zijn bezig dat verder uit te werken.”

Het restaureren en herbestemmen kost veel geld. Financiering van derde partijen is van groot belang, zegt Denessen. “Daarom werken we alweer jaren samen met TRIAS, hebben we inmiddels zo’n vijftien projecten met ze gedaan, waaronder de twee monumentale binnenstadpanden en de schoorsteen.” De gemeente Venlo heeft niet al te veel geld, merkt hij op. Vaak kan ze niet meer doen dan een aanjaagpremie beschikbaar stellen. “Om te laten zien dat we een project belangrijk vinden en om iets in beweging te krijgen.”

“Ze doen heel veel regelwerk
en ontzorgen ons voor een belangrijk deel.
Omdat ze veel kennis hebben en snel weten
te schakelen verlopen trajecten beter.”

Bij TRIAS, vertelt Denessen, weten ze precies welke kanalen te bewandelen om bij de juiste subsidies uit te komen. “Bijvoorbeeld Europese Interreg-subsidies of Provinciale subsidies. Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter. Neem de Wienerberger-schoorsteen. Daar hebben zij ook meegedacht in het zoeken naar een passende bestemming en op welke wijze dat te financieren.”

Die samenwerking blijft voorlopig doorlopen, glimlacht Denessen tot slot. “Ja, de monumentale panden in de binnenstad krijgen alle aandacht. Daar willen we er nog een aantal van opknappen en herbestemmen. Daar hebben we de steun van TRIAS hard bij nodig. Zij dragen zo bij aan het behoud en verfraaien van Venloos erfgoed.”

restauratie-herbestemming-2012-2017

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel