Net als bij ons speelt bij TRIAS de menselijke factor een belangrijke rol – Verduurzaming

“Net als bij ons speelt bij TRIAS de menselijke factor een belangrijke rol

Inmiddels geen buur meer, maar wel nog een goede vriend: na de verhuizing naar Noorderpoort is de afstand in kilometers tussen Systemec en TRIAS iets groter geworden, maar hun relatie is nog altijd innig, maakt directeur Sjoerd Derkx van Systemec duidelijk. Zijn bedrijf, legt hij uit, is actief als zakelijke full service internetprovider en System Integrator met eigen datacenters in Nederland en Duitsland. Systemec streeft ernaar een onafhankelijke en strategische partner te zijn van bedrijven en instellingen, ondersteunend op het gebied van internet- en data-vraagstukken. “Wij bieden geavanceerde oplossingen op maat voor uiteenlopende vraagstukken. De oplossingen en diensten worden zowel nationaal als internationaal aangeboden met een sterke nadruk op de Euregio.”

Systemec, zegt Derkx, onderscheidt zich onder meer door zijn merkonafhankelijkheid en innovatieve karakter. Uiteraard, geeft hij aan, worden ontwikkelingen in de markt op de voet gevolgd en er wordt volop geïnvesteerd in apparatuur en de kennis van de medewerkers. “De mens staat bij ons centraal. De klant natuurlijk, maar ook de eigen mensen. Die zijn tenslotte voor een belangrijk deel bepalend voor de kwaliteit die we bieden.”

Dat is een van de overeenkomsten met de voormalige buur TRIAS waar ze inmiddels al een jarenlange relatie mee hebben, zegt Derkx. “Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol. We zijn allebei niet al te grote, klantgerichte bedrijven met een uitgebreide kennis van ons vakgebied.” Die relatie, merkt hij op, is na de verhuizing van TRIAS optimaal gebleven. “We hebben regelmatig contact, formeel en informeel. Mede omdat zijn hun ict-vraagstukken bij ons neerleggen.”

De subsidiegesprekken gaan volgens Derkx niet over de core business van Systemec. “Die is niet subsidie gedreven.” Dat geldt wel voor bijvoorbeeld de datacentra, zegt hij. “Wij hebben jaren geleden de vraag bij TRIAS neergelegd om te bekijken welke subsidies er zijn voor het nemen van duurzame maatregelen. Denk aan het op energiezuinige wijze verwarmen of koelen van datacentra en kantooromgevingen. Zelf weet ik vanwege mijn bedrijfseconomische achtergrond wel wat van subsidies, maar zij hebben de specifieke expertise en actuele kennis. Zo zijn er landelijke subsidietrajecten voor het investeren in milieuvriendelijke installaties. We hebben dankzij TRIAS inmiddels diverse trajecten met succes doorlopen.”

“Zij hebben de specifieke expertise en actuele kennis,
dankzij TRIAS hebben we diverse trajecten succesvol doorlopen”.

Daarbij is er geen sprake van eenrichtingsverkeer, stelt Derkx. “Van hun kant komen er regelmatig tips over subsidies die interessant voor ons kunnen zijn. Dat gebeurt heel adequaat omdat ze zich zorgvuldig in onze materie verdiepen. Daardoor leveren ze maatwerk, zoals wij dat onze klanten ook bieden.”

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel