Net als bij ons speelt bij TRIAS de menselijke factor een belangrijke rol – Verduurzaming

“Net als bij ons speelt bij TRIAS de menselijke factor een belangrijke rol

Inmiddels geen buur meer, maar wel nog een goede vriend: na de verhuizing naar Noorderpoort is de afstand in kilometers tussen Systemec en TRIAS iets groter geworden, maar hun relatie is nog altijd innig, maakt directeur Sjoerd Derkx van Systemec duidelijk. Zijn bedrijf, legt hij uit, is actief als zakelijke full service internetprovider en System Integrator met eigen datacenters in Nederland en Duitsland. Systemec streeft ernaar een onafhankelijke en strategische partner te zijn van bedrijven en instellingen, ondersteunend op het gebied van internet- en data-vraagstukken. “Wij bieden geavanceerde oplossingen op maat voor uiteenlopende vraagstukken. De oplossingen en diensten worden zowel nationaal als internationaal aangeboden met een sterke nadruk op de Euregio.” systemec-ron-sjoerd-trias-verduurzaming

Systemec, zegt Derkx, onderscheidt zich onder meer door zijn merkonafhankelijkheid en innovatieve karakter. Uiteraard, geeft hij aan, worden ontwikkelingen in de markt op de voet gevolgd en er wordt volop geïnvesteerd in apparatuur en de kennis van de medewerkers. “De mens staat bij ons centraal. De klant natuurlijk, maar ook de eigen mensen. Die zijn tenslotte voor een belangrijk deel bepalend voor de kwaliteit die we bieden.”

Dat is een van de overeenkomsten met de voormalige buur TRIAS waar ze inmiddels al een jarenlange relatie mee hebben, zegt Derkx. “Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol. We zijn allebei niet al te grote, klantgerichte bedrijven met een uitgebreide kennis van ons vakgebied.” Die relatie, merkt hij op, is na de verhuizing van TRIAS optimaal gebleven. “We hebben regelmatig contact, formeel en informeel. Mede omdat zijn hun ict-vraagstukken bij ons neerleggen.”

De subsidiegesprekken gaan volgens Derkx niet over de core business van Systemec. “Die is niet subsidie gedreven.” Dat geldt wel voor bijvoorbeeld de datacentra, zegt hij. “Wij hebben jaren geleden de vraag bij TRIAS neergelegd om te bekijken welke subsidies er zijn voor het nemen van duurzame maatregelen. Denk aan het op energiezuinige wijze verwarmen of koelen van datacentra en kantooromgevingen. Zelf weet ik vanwege mijn bedrijfseconomische achtergrond wel wat van subsidies, maar zij hebben de specifieke expertise en actuele kennis. Zo zijn er landelijke subsidietrajecten voor het investeren in milieuvriendelijke installaties. We hebben dankzij TRIAS inmiddels diverse trajecten met succes doorlopen.”

“Zij hebben de specifieke expertise en actuele kennis,
dankzij TRIAS hebben we diverse trajecten succesvol doorlopen”.

Daarbij is er geen sprake van eenrichtingsverkeer, stelt Derkx. “Van hun kant komen er regelmatig tips over subsidies die interessant voor ons kunnen zijn. Dat gebeurt heel adequaat omdat ze zich zorgvuldig in onze materie verdiepen. Daardoor leveren ze maatwerk, zoals wij dat onze klanten ook bieden.”

datacenter-verduurzaming-trias

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws