Nieuw elan voor monumentale boerderij Arenborg dankzij provinciale ondersteuning – Monumentaal

“Nieuw elan voor monumentale boerderij Arenborg dankzij provinciale ondersteuning

Het is een van de monumentale parels in het Venlose kerkdorp ’t Ven, kasteelboerderij Arenborg. De rond een court gebouwde boerderij heeft een historie die teruggaat tot voor 1600, weet mede-eigenaar Hay Hegger. “Er is onlangs bouwhistorisch onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het gebouw voor het eerst wordt genoemd in 1567. Maar de oorsprong gaat nog verder terug.”

Aanleiding voor dat bouwhistorisch onderzoek was de recente restauratie van een deel van de boerderij, legt Hegger uit. “Het monument bestaat tegenwoordig uit twee woningen; wij wonen in een ervan. De andere kwam enkele jaren geleden leeg te staan. We hebben dat deel toen gekocht. Het verkeerde in niet al te beste staat, dus we besloten al vlug tot een cascorestauratie.”

Die plannen veranderden echter, geeft hij aan. “We besloten uiteindelijk tot een volledige restauratie om daarna van de ene vleugel naar de andere te verhuizen.” Maar, zo ontdekte Hegger al vlug, bij zo’n ingrijpende restauratie komt heel wat kijken. Ook op financieel vlak. “Daar zit een behoorlijk kostenplaatje aan. Gelukkig kent de provincie Limburg voor restauraties subsidies toe. Maar daar zijn wel de nodige voorwaarden aan verbonden.”

In die materie was Hegger niet thuis. Het was de ingeschakelde architect, Joep Selen, die hem doorverwees naar TRIAS. “Die hebben me met hun kennis en ervaring enorm geholpen. Bij zo’n subsidieaanvraag komt van alles kijken, het is een heel uitgebreid traject. Je moet financiële verantwoording afleggen, aan diverse eisen voldoen en zo een minimaal aantal punten behalen. Dat zou voor mij een hele opgave zijn geweest. Voor TRIAS is dat dagelijkse kost.”

“Ik ben zeer
gecharmeerd geraakt van hun aanpak:
uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg,
het regelmatig evalueren”

De restauratie werd in december 2018 afgerond. Het was een ingrijpend project, zegt Hegger. “Feitelijk zijn alleen de gevels en het spantwerk gehandhaafd – dat spantwerk is wel een fraai, oud onderdeel van de boerderij. De rest is opgeknapt, deels door hergebruik van materialen, deels zijn we op zoek gegaan naar authentieke onderdelen. Niet-correcte aanpassingen uit het verleden zijn bij deze restauratie hersteld.” Hij kijkt terug op een zeer prettige samenwerking met TRIAS. “Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren. Zo’n subsidieaanvraag is complex, maar zij hebben het inzichtelijk voor mij gemaakt.”

De verhuizing heeft inmiddels plaats gevonden. En de leeggekomen woning? “Die wilden we in eerste instantie verhuren. Uiteindelijk hebben we die echter verkocht. Aan een jong gezin; dat is goed voor de gemeenschap hier.”

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel