Onze wisselwerking met TRIAS is uitstekend

Het in 2018 opgerichte bedrijf BioMosae houdt zich bezig met de ontwikkeling van een biologisch gewasbeschermingsingrediënt. Dit product heet Canto en moet gewassen vrijwaren van allerlei ziekteverwekkers. Voor het aanvragen van subsidies werkt BioMosae al een aantal jaren samen met TRIAS. De twee bedrijven kunnen inmiddels lezen en schrijven met elkaar.

Of ze eens out of the box wilde meedenken, zo luidde de vraag van haar buurman Alex Schmeets aan Guuske Busscher. Alex zocht een partner voor zijn start up BioMosae en niet lang na die vraag reageerde Guuske met de opmerking dat zij die partner wel wilde zijn. Het leek haar, na eerder onder meer voor Johnson &Johnson en DSM te hebben gewerkt, een mooie uitdaging. “Biologische middelen om gewassen te beschermen tegen ziekteverwekkers zijn er nog amper. Wat dat betreft liggen er volop kansen.”

Veel geleerd
Ze heeft in de afgelopen jaren, vertelt Guuske, heel wat geleerd over gewassen en biologische gewasbescherming. Deed onder meer onderzoek naar een cluster van enzymen, chitinase genaamd, dat de basis voor Canto vormt. Financiële ondersteuning voor dat onderzoek en de ontwikkeling van het product komt onder meer voort uit subsidies. Bij het aanvragen van die subsidies krijgt BioMosae ondersteuning van TRIAS, maakt Guuske duidelijk. “Alex kende TRIAS; ze zijn naast Venlo ook op de Health Campus in Maastricht gevestigd. Hij heeft ze al in een heel vroeg stadium ingeschakeld.”

“Die vraaggestuurde aanpak vinden we heel fijn

Vraaggestuurd
Samen met TRIAS heeft BioMosae inmiddels diverse subsidieaanvraagtrajecten afgerond. Guuske noemt subsidies als WBSO, Eurostars en MIT. Per aanvraag is de begeleiding anders, maakt ze duidelijk. “We hebben trajecten vrijwel helemaal in eigen beheer gedaan, met wat steun van TRIAS, maar er zijn ook trajecten waarbij het merendeel van het werk juist door hun is gedaan. We werken met een strippenkaart zodat we ze kunnen inschakelen wanneer dat nodig is. Dat werkt prima. We kennen elkaar inmiddels goed en er is een prima wisselwerking. Die vraaggestuurde aanpak vinden we heel fijn”

Tips
Guuske is verder zeer te spreken over de kennis en ervaring die bij TRIAS aanwezig is. “Het zijn in hun vak allemaal experts met een eigen kennisgebied. Maar ze weten zich de specifieke materie waar ze bij een klant mee te maken krijgen ook goed eigen te maken. Daardoor verloopt de communicatie vlekkeloos. We mailen, bellen of videobellen, maar spreken af en toe ook op locatie af als de situatie er om vraagt. Ze zijn daarnaast heel pro-actief. We krijgen regelmatig tips.”

“Het zijn in hun vak allemaal experts
met een eigen kennisgebied

Groeiende behoefte
Voorlopig zal het contact met TRIAS blijven bestaan, geeft ze aan. “We zitten nog altijd in de ontwikkelingsfase, daarna volgt de registratiefase en in 2024 hopen we alles rond te hebben. Aangezien er steeds minder reguliere gewasbeschermingsmiddelen worden toegelaten zal de vraag naar biologische alternatieven toenemen en gaat Canto zeker in een groeiende behoefte voorzien.”

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws