OP-Oost

Heeft u de ambitie om nieuwe producten te ontwikkelen? En bent u werkzaam bij een bedrijf of een kennisinstelling in de provincie Overijssel of Gelderland?

Dan kunt u een subsidie aanvragen zodat u meer omzet kunt halen uit uw nieuwe product. Dit betreft het Operationeel Programma Oost (OP Oost), onderdeel van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De EU heeft € 101 miljoen beschikbaar gesteld voor OP Oost 2014-2020.

Grote R&D projecten
Twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties kunnen een aanvraag indienen voor grote R&D- (Research en Development) samenwerkingsprojecten. Hierbij dient minimaal één partner een MKB bedrijf te zijn, die ten minste 30 % van de kosten maakt en betaalt. Daarnaast dient uw project de focus te leggen op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen één partij in de aanvraag mag meer dan 70 % van de kosten maken. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op algemene innovatie en koolstofarme innovatie. Deze activiteiten moeten passen binnen één van de S3-sectoren of gecombineerd worden met een andere S3-sector of ondersteunende sector.

Deze subsidie betreft een bedrag van minimaal € 350.000 en maximaal € 2 miljoen per aanvraag. Hierbij is maximaal 40 % van de kosten subsidiabel. Wanneer de activiteiten van kennisinstellingen worden aangemerkt als industrieel onderzoek, geldt een maximaal subsidiepercentage van 50 % van de subsidiabele kosten. Daarnaast dient bij iedere aanvraag tenminste 25 % van de activiteiten te bestaan uit experimentele ontwikkeling. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst en in hoeverre deze compleet zijn, behandeld.

Stimuleren proeftuinen
U kunt subsidie aanvragen wanneer u tot een instantie behoort die samenwerkt met de focus op experimentele ontwikkeling in een proeftuin. Dit kan ook de exploitatie of het upgraden van deze proeftuin betekenen. Het is van belang dat hierbij minimaal 2 zelfstandige MKB bedrijven betrokken zijn die minimaal 40 % van de subsidiabele projectkosten maken en betalen. Ook dienen er minimaal twee experimentele ontwikkelingen in de proeftuin te worden uitgevoerd, waarbij een eindgebruiker betrokken is. Deze exploitant van de proeftuin is tevens deel van de samenwerkingsbijeenkomst. De activiteiten dienen te passen binnen één van de S3-sectoren.

De subsidie voor het stimuleren van de proeftuinen bedraagt minimaal € 200.000 en maximaal € 600.000. Hierbij wordt maximaal 40 % subsidie gespendeerd aan de experimentele ontwikkeling en 50 % subsidie verkregen voor de bijbehorende exploitatie of upgrade van de proeftuin. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst en in hoeverre deze compleet zijn, behandeld. Aanvragen kunnen van 21 maart 2018 t/m 28 februari 2019 worden ingediend.

Stimuleren clusters en netwerken
Binnen de openstelling voor deze subsidie kan voor de volgende activiteiten subsidie worden verleend:
– Creëren van samenwerking, gericht op MKB bedrijven in Oost-Nederland;
– Uitbreiding van bestaande samenwerking met nieuwe MKB bedrijven;
– Stimulatie van MKB bedrijven tot valorisatie;
– Creëren van samenwerking tussen MKB bedrijven en eindgebruikers, gericht op het bevorderen van de toepassing van koolstofarme technologieën.

Voor het uitvoeren van de activiteit(en), kunnen twee of meer organisaties, die voor eigen rekening en risico met elkaar samenwerken, subsidie aanvragen. Hierbij wordt een maximaal percentage van 50 % aan subsidie verleend met een minimum van € 200.000 en een maximum van € 500.000. De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst en in hoeverre deze compleet zijn, behandeld.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel