OP-Zuid

Heeft u ambities om de mkb-innovatie in Zeeland, Limburg of Noord-Brabant te stimuleren?

Dan kan Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OP-Zuid) heel interessant zijn voor u! Dit betreft een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant met de speerpunten: innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie.  Binnen de prioriteit ‘innovatiebevordering’ onderscheidt OP-Zuid de specifieke doelstellingen 1B1, 1B2 en 1B3.

1B1 Versterking van het innovatiesysteem 
Deze doelstelling heeft als focus: Het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem door het stimuleren van cross-overs tussen topclusters (internationaal en nationaal).

  • Biobased-curcular economy
  • Logistiek
  • Maintenance

1B2 Valorisatievermogen MKB
Bij de 1B2 wordt gefocust op de versterking van het valorisatievermogen van MKB bedrijven binnen de internationale en nationale topclusters. Hierdoor wordt ingespeeld op maatschappelijke uitdagingen en versterking van de topclusters.

1B3 Systeemversterking Human Capital
Het duurzaam versterken van het systeem waarbij arbeidsvraag- en aanbod binnen de RIS3 topclusters op elkaar worden afgestemd, vormt de focus van specifieke doelstelling 1B3. Het doel hiervan is het innovatiepotentieel van de topclusters optimaal benutten.

Binnen de prioriteit ‘onderzoek, innovatie en gebruik van low-carbon technologie’ bestaat één specifieke doelstelling 4F1 Koolstofarme economie: stimulatie van innovatie door het slim uitzetten van nieuwe technieken in de bebouwde omgeving.

Aanvragen
Het beschikbare budget voor de specifieke doelstelling IB2 betreft  € 6,1 miljoen euro in 2018. Deze aanvraag kan door zelfstandigen, MKB, grootbedrijf en kennisinstellingen worden ingediend. De maximale subsidie voor individuele projecten betreft € 250.000 euro met een maximaal subsidiepercentage van 25 %. De minimale subsidiehoogte van samenwerkingsprojecten is € 350.000 euro met een maximale hoogte van € 750.000 euro. Hierbij geldt een subsidiepercentage van maximaal 35 %.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel