Organisatiescan subsidiemanagement

Wilt u het continue proces van subsidieverwerving optimaliseren? Dan is onze organisatiescan subsidiemanagement wellicht interessant voor u!

Om op een professionele manier met subsidies te werken is het van belang om eerst te analyseren op welke wijze het huidige subsidieproces in uw organisatie plaatsvindt. Het doel van de organisatiescan is om het proces van subsidieverwerving binnen uw organisatie in kaart te brengen, te analyseren en te verbeteren.

De organisatiescan volgt het drie-stappen-model waarin subsidieverwerving wordt gezien als een continue proces: vanaf het alert zijn op de mogelijkheden tot en met de eindverantwoording van een project:

Fase 1, organiseren:Het organiseren, implementeren en borgen van subsidiemanagement volgens de vier succesfactoren van subsidieverwerving: draagvlak, proces, instrumenten en lobby/netwerken/samenwerking.

Fase 2, ontwikkelen: De match tussen projecten & subsidies en de ontwikkeling van aanvragen.

Fase 3, uitvoeren: Het inrichten, monitoren en verantwoorden van subsidietrajecten.

De organisatiescan wordt uitgevoerd op basis van interviews met een aantal medewerkers, die bij beleidsmatige, organisatorische zaken en subsidie gerelateerde projecten betrokken zijn. Het uitgangspunt is dat er circa acht personen op basis van een op maat samengestelde vragenlijst worden geïnterviewd. De vragen hebben betrekking op de drie bovengenoemde fasen.

De resultaten van de organisatiescan worden vastgelegd in een rapportage. Hierin worden de bevindingen toegelicht, verbeterpunten benoemd en advies verstrekt over het optimaliseren van het subsidieverwervingsproces. Op basis van dit advies kunt u besluiten om het proces verder te professionaliseren. Uiteraard kan TRIAS u hierbij verder ondersteunen, zo kunnen we bijvoorbeeld met medewerkers uit uw organisatie samen een werkproces rondom subsidieverwerving ontwerpen.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws