Partner die ons als het nodig is soms de spiegel voorhoudt – DHI, POP3, MIT HB, MIA

“Partner die ons als het nodig is soms de spiegel voorhoudt

TRIAS begon 20 jaar geleden als een vooral op de publieke sector gericht subsidieadviesbureau. Rond 2008 ging het bedrijf zich ook nadrukkelijk richting de bedrijvenmarkt profileren. Teboza uit Helden was destijds een van de eerste klanten uit die markt. En is dat nog steeds.

Teboza is actief in de gehele aspergeketen. “Van zaadje tot product”, glimlacht directeur Rik Kursten. “We houden ons bezig met de plantenteelt, de oogst, het sorteren, het schillen, het verpakken, en de verkoop.” Hij noemt de aspergesector redelijk traditioneel. Teboza, zegt hij, houdt zich, samen met andere partijen binnen en buiten de branche, echter ook volop met innovatie bezig. “Vernieuwingen die gericht kunnen zijn op het verbeteren van het product, de teelt en de oogst.”

Bij Teboza werken vast zo’n 25 medewerkers. In het seizoen – van maart tot juni – zijn er echter meer dan 300 mensen aan het werk. Seizoenwerkers die niet altijd gemakkelijk te vinden zijn, merkt Kursten op. “Daarom zijn we wat innovaties betreft onder meer bezig met robotisering. Dat is lastig omdat asperges in een bed, ondergronds groeien. De robot moet de asperge kunnen detecteren en dan de asperge steken zonder het bed en de plant te beschadigen. Dat is complex. Zo hebben we voortdurend projecten waarbij we zowel op kwalitatieve als kwantitatieve wijze met verbetering bezig zijn.”

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business,
dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Daarbij speelt TRIAS inderdaad al 11 jaar een rol, bevestigt Kursten, want voor die projecten zijn subsidies onontbeerlijk. Hij herinnert zich hoe de kennismaking verliep. “We wisten zelf niet zo veel van subsidies en zochten een geschikte partner. Via onze huisaccountant kwamen we terecht bij TRIAS. Wat meteen opviel was de persoonlijke, praktijkgerichte benadering. Je hebt grote, anonieme bureaus waar je de zoveelste klant bent, maar daar is bij TRIAS geen sprake van.”

Inmiddels hebben de twee partijen al vele tientallen projecten samengewerkt, grote en kleine. Door het jaar zijn er dan ook diverse overlegmomenten, merkt Kursten op. “We bespreken dan wat er bij ons speelt. Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken. Zo kunnen ze hun kennis van subsidiebronnen en –trajecten optimaal aanwenden.”

“Een die adviseert en begeleidt, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt.
Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Door de regelmatige overleggen is TRIAS voor Teboza een gewaardeerde partner geworden. “Een die adviseert en begeleidt, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel