PBC subsidie voor groenzone rondom basisschool De Parel – Prins Bernhard Cultuurfonds

De leerlingen van basisschool De Parel in Berlicum, gelegen in de gemeente Sint-Michielsgestel willen heel graag voetballen, alleen is het schoolplein daar te klein voor. Het schoolplein grenst aan één kant aan een parkje dat hoort bij het naastgelegen verzorgingshuis. Aan de andere kant grenst het aan een groenzone met een wadi (infiltratievoorziening) en een hondentoilet. Aan deze groenzone grenzen ook appartementen en eengezinswoningen.

Langzamerhand is door de leerlingen de wadi in gebruik genomen. Geleidelijk verschoven de goals naar de stoep, werd de wadi steeds kaler en kwamen er steeds meer ballen op de gevels van de omringende woningen terecht. Zowel de omwonenden als leerlingen en hun ouders begonnen te klagen.

Om tot op een oplossing te komen is er een bijeenkomst gepland met de omwonenden van de groenzone. Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de school, een projectontwikkelaar, de gemeente, bewoners van de appartementen en eengezinswoningen en begeleiders van Cello aanwezig. De school is namelijk gelegen in het “Hart van Berlicum”, een nieuwbouwproject in de bestaande kern van Berlicum binnen de gemeente Sint-Michielsgestel.

pbc-subsidie-groenzone-cultuurfonds-trias

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst is het idee ontstaan om de groenzone in te richten als verlengde van het schoolplein. Dit om de overlast voor de omwonenden om te zetten in een meerwaarde. Na een aantal gezamenlijke overleggen is er een ontwerp gemaakt voor het verlengde schoolplein. Om de verbinding tussen de kinderen en de bewoners te vergroten is zorgorganisatie Vivent bij het project betrokken. Vivent is bij het project betrokken om het park meer toegankelijk te maken voor ouderen.

Nadat het definitieve ontwerp aan iedereens eisen voldeed moest overgegaan worden tot realisatie. Echter was de financiering een struikelblok. Door de projectontwikkelaar, het schoolbestuur en de gemeente was al een bijdrage toegezegd, maar de begroting was nog niet rond.

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie
toegekend met het maximaal aantal te
behalen punten.”

Om mee te denken met de plannen heeft de gemeente Sint-Michielsgestel de hulp ingeroepen van een subsidieadviseur van TRIAS. Deze subsidieadviseur heeft in een adviesgesprek de subsidievoorwaarden doorgenomen en tips gegeven om de projectfinanciering rond te krijgen. De subsidie is vervolgens ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant om de groenzone te kunnen realiseren. Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten. Nu de subsidie toegekend is en de begroting rond is kan er gestart worden met de realisatie van het plan!

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws