PBC subsidie voor groenzone rondom basisschool De Parel – Prins Bernhard Cultuurfonds

De leerlingen van basisschool De Parel in Berlicum, gelegen in de gemeente Sint-Michielsgestel willen heel graag voetballen, alleen is het schoolplein daar te klein voor. Het schoolplein grenst aan één kant aan een parkje dat hoort bij het naastgelegen verzorgingshuis. Aan de andere kant grenst het aan een groenzone met een wadi (infiltratievoorziening) en een hondentoilet. Aan deze groenzone grenzen ook appartementen en eengezinswoningen.

Langzamerhand is door de leerlingen de wadi in gebruik genomen. Geleidelijk verschoven de goals naar de stoep, werd de wadi steeds kaler en kwamen er steeds meer ballen op de gevels van de omringende woningen terecht. Zowel de omwonenden als leerlingen en hun ouders begonnen te klagen.

Om tot op een oplossing te komen is er een bijeenkomst gepland met de omwonenden van de groenzone. Bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de school, een projectontwikkelaar, de gemeente, bewoners van de appartementen en eengezinswoningen en begeleiders van Cello aanwezig. De school is namelijk gelegen in het “Hart van Berlicum”, een nieuwbouwproject in de bestaande kern van Berlicum binnen de gemeente Sint-Michielsgestel.

pbc-subsidie-groenzone-cultuurfonds-trias

Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst is het idee ontstaan om de groenzone in te richten als verlengde van het schoolplein. Dit om de overlast voor de omwonenden om te zetten in een meerwaarde. Na een aantal gezamenlijke overleggen is er een ontwerp gemaakt voor het verlengde schoolplein. Om de verbinding tussen de kinderen en de bewoners te vergroten is zorgorganisatie Vivent bij het project betrokken. Vivent is bij het project betrokken om het park meer toegankelijk te maken voor ouderen.

Nadat het definitieve ontwerp aan iedereens eisen voldeed moest overgegaan worden tot realisatie. Echter was de financiering een struikelblok. Door de projectontwikkelaar, het schoolbestuur en de gemeente was al een bijdrage toegezegd, maar de begroting was nog niet rond.

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie
toegekend met het maximaal aantal te
behalen punten.”

Om mee te denken met de plannen heeft de gemeente Sint-Michielsgestel de hulp ingeroepen van een subsidieadviseur van TRIAS. Deze subsidieadviseur heeft in een adviesgesprek de subsidievoorwaarden doorgenomen en tips gegeven om de projectfinanciering rond te krijgen. De subsidie is vervolgens ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant om de groenzone te kunnen realiseren. Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten. Nu de subsidie toegekend is en de begroting rond is kan er gestart worden met de realisatie van het plan!

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel