Praktijkleren

Heeft u in het afgelopen schooljaar een stagiaire gehad? En had u een praktijkleerovereenkomst met deze student? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren! Met deze regeling kunt u maximaal € 2.700,- per student per studiejaar ontvangen. Met de subsidie praktijkleren ontvangt u een tegemoetkoming voor de door uw organisatie gemaakte begeleidingskosten. U kunt o.a. subsidie krijgen voor bepaalde VMBO, MBO, HBO, VSO en PRO studenten en leerlingen

Het is voor de volgende praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen mogelijk om subsidie aan te vragen:

  • Deelnemers aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft;
  • Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), gezondheidszorg, gedrag & maatschappij, bestaande uit een combinatie van leren en werken;
  • Praktijkleerplaatsen voor leerlingen in het kader van een leer-werktraject in het vmbo, en praktijkleerplaatsen voor leerlingen in het kader van een entreeopleiding in het voortgezet onderwijs;
  • Leerlingen binnen het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs;
  • Leerlingen van het praktijkonderwijs (PRO) in het voortgezet onderwijs;
  • Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO

Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken (vmbo, mbo, vso en pro minimaal 40 weken voor de maximale subsidie, bij hbo minimaal 42 weken voor de maximale subsidie) waarin de leerling, deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Bij minder weken begeleiding dan het minimaal aantal conform de regeling krijgt het bedrijf of de organisatie de subsidie naar rato.

Bijdrage
Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.

Indien gewenst kijkt TRIAS graag vrijblijvend voor u na of u in aanmerking komt voor deze subsidie!

Video
Met de subsidieregeling Praktijkleren krijgt u compensatie voor de gemaakte kosten voor de begeleiding van een stagiaire. Weten hoe hoog deze subsidie is? En aan welke voorwaarden voldaan moet worden? Wij leggen het u uit in deze video.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel