Project goed vertalen richting subsidieverstrekker is een van de kwaliteiten van TRIAS

“Project goed vertalen richting subsidieverstrekker is een van de kwaliteiten van TRIAS”

Op een zo duurzame en milieuvriendelijke wijze teelgrond ontdoen van ziekten en plagen en het biologische evenwicht versterken, dat is uitgangspunt van een project van Thatchtec. Dankzij de begeleiding van TRIAS deed het bedrijf een succesvolle aanvraag voor een MIT-subsidie, bedoeld om de technische en economische haalbaarheid van een nieuw te ontwikkelen product of dienst te toetsen.

Er was een tijd dat teelgrond met behulp van chemische ontsmettingsmiddelen werd gereinigd, een milieuonvriendelijke aanpak die inmiddels tot het verleden behoort. Andere, meer duurzame methoden kwamen ervoor in de plaats. Thatchtec uit Wageningen, eveneens actief op Brightlands Campus Greenport Venlo, heeft nu een biobased oplossing voor bodemontsmetting ontwikkeld: Bodem Resetten.

bodemresetten-trias-subsidieverstrekker

Fermentatie
Medebestuurder Herman Feil legt uit dat de grondstoffen voor hun product onder andere bestaan uit organisch materiaal afkomstig van bijproducten uit de agro-foodsector. “Onze  specifieke plantaardige mix wordt in de grond ingewerkt. Vervolgens wordt die bodem afgedekt met folie. Daardoor komt er geen zuurstof bij en ontstaat er een fermentatieproces. Waarbij je schadelijke ziekten doodt en het bodemleven zich herstelt. Als dan na een paar weken de folie wordt verwijderd is er weer sprake van een rijke bodem.”

“In eerste instantie kwamen we uit bij een provinciale
subsidie maar dat bleek niet helemaal te passen

Bio Treat Center
Het is een methode, zegt Feil, die je bij ieder gewas kunt toepassen. Hoewel het product zich nog in de beginfase bevindt, wordt het wereldwijd al door meer dan 200 telers toegepast. De meeste zijn actief in Nederland, België, Duitsland en Italië. Feil geeft aan dat nu het moment van verdere commerciële uitwerking is aangebroken. Dat gebeurt deels bij het Bio Treat Center op de Venlose Campus. “We hebben ons daar gevestigd omdat Limburg veel soorten teelt kent waarop we onze technologie kunnen toepassen.”

Succesvol
Via die Venlo-connectie werd ook de link met TRIAS gelegd, maakt Feil duidelijk. “Samen met TRIAS zijn we op zoek gegaan naar een haalbaarheidssubsidie. In eerste instantie kwamen we uit bij een provinciale subsidie maar dat bleek niet helemaal te passen. Vervolgens hebben we ons gericht op de MIT-subsidie en dat was succesvol. Daar kregen we voorjaar 2020 een positieve reactie op.”

“Het fijne is verder dat er heel direct wordt
gecommuniceerd. Dat werkt heel efficiënt

Goed verwoordt
Hij wijst op de bij TRIAS uitgebreid aanwezige expertise en ervaring, maar noemt tevens een ander belangrijk aspect. “Een project goed vertalen richting subsidieverstrekker is zeker ook een van de kwaliteiten van TRIAS. Wij zorgden voor de input, maar vervolgens is het wel zaak dat die goed wordt verwoord naar een aanvraag die aansluit bij wat de verstrekker wil weten. Dat ze de materie kennen is zonder meer ook een deel van hun kracht. Ze zijn op de hoogte van de regelgeving en zien heel snel aanknopingspunten. Het fijne is verder dat er heel direct wordt gecommuniceerd. Dat werkt heel efficiënt.”

Feil kijkt dan ook tevreden terug op het succesvol verlopen traject. En blikt ook al een beetje vooruit. “We gaan nu naar een nieuwe fase. Als er op enig moment weer sprake is van een subsidieaanvraag, dan weten we precies waar we moeten zijn.”

thatchtec-trias-subsidieverstrekker

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws