Samen met TRIAS alweer het derde subsidietraject in korte tijd ingegaan – Steengoed Benutten

“Samen met TRIAS alweer het derde subsidietraject in korte tijd ingegaan
mfa-het-hanzehuys-trias-subsidietraject

Maasbommel, onderdeel van de gemeente West Maas en Waal, heeft een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Die vervangt dorpshuis De Hanze, vertelt Fons Smolders, beleidsambtenaar accommodaties. “Het dorpshuis was versleten. Dat wordt afgebroken en vervangen door woningen. We hebben een nieuw dorpshuis in het MFA, Het Hanzehuys genaamd, geïntegreerd.”

Het Hanzehuys, legt Smolders uit, heeft als basis een bestaande gymzaal. Die is opgeknapt en uitgebreid. “We hebben nu een moderne locatie om te sporten, voor feesten en partijen en voor optredens. Ook is er in het gebouw een cafetaria gerealiseerd. De kinderopvang, die eerst bij de gymzaal lag, is verplaatst naar de basisschool.”


“TRIAS is een partner die heel zorgvuldig te werk gaat,
onder meer met een gedegen voorbereiding waarin we diverse contactmomenten hadden.

Voor projecten als het realiseren van een MFA is provinciale subsidie beschikbaar, weet Smolders. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare mogelijkheden, werd TRIAS ingeschakeld. “We weten wel zo ongeveer welke subsidie er is, maar daarmee ben je er nog niet. Er zal een juist ingevulde aanvraag moeten komen. Daarvoor maken we graag gebruik van de expertise van TRIAS. Dat is een partner die heel zorgvuldig te werk gaat, onder meer met een gedegen voorbereiding waarin we diverse contactmomenten hadden. Onze contactpersoon komt vervolgens één keer in de twee weken een dag hierheen om zaken te bespreken en vragen te beantwoorden. Een pré is dat ze meedenken, ons wijzen op zaken die belangrijk kunnen zijn.”


“Hun begeleiding heeft toen het optimale rendement opgeleverd.
Mede gezien de prettige, alerte manier van communiceren.”

Die goede ervaring had de gemeente West Maas en Waal al eerder met TRIAS, maakt Smolders duidelijk. “We hebben enige tijd geleden een integraal kindcentrum in de kern Beneden-Leeuwen gerealiseerd. Bij dat project kwam TRIAS voor ons voor het eerst in beeld als subsidieadviseur. Hun begeleiding heeft toen het optimale rendement opgeleverd. Mede gezien de prettige, alerte manier van communiceren hebben we ze voor dit project ook weer ingeschakeld. Met opnieuw het verwachte resultaat.” Volop tevredenheid over de samenwerking, bevestigt Smolders. “Dat blijkt ook uit het feit dat we met TRIAS een derde subsidietraject zijn ingegaan. We willen in Alphen aan de Maas eveneens een MFA realiseren. De procedures rondom de subsidieaanvraag zijn iets anders. Maar dat zal gezien de kennis en ervaring van TRIAS zonder meer goed worden aangepakt.”

gemeente-west-maas-en-waal-trias-subsidietraject

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws