SDE+

Het doel van SDE+ is het stimuleren van energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen. De subsidie is beschikbaar voor zowel bedrijven als (non-)profit instellingen. De subsidie die u kunt aanvragen vergoedt het verschil tussen de marktprijs van grijze energie (“vervuilende energie”) en de markprijs van de door u opgewekte groene energie. Dit over een periode van acht, twaalf of vijftien jaar. Naast het verschil in markprijs is het subsidiebedrag ook afhankelijk van de technologie die u gebruikt voor het opwekken van de groene energie en het de hoeveelheid.

Subsidie kan worden verstrekt voor de technologieën: windenergie (diverse categorieën), waterkracht, zon-PV ≥ 15 kWp, thermische drukhydrolyse bij AWZI/RWZI, osmose, vergisting van biomassa (diverse categorieën), thermische conversie van biomassa, ketel op biomassa, vergassing van biomassa en zonthermie met apertuuroppervlakte van ≥ 100 m2.

In de ‘vrije categorie’ kunnen (toekomstige) hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. De initiatiefnemers kunnen hierdoor de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op hun businesscase.

Het aanvragen van een SDE+ is niet gemakkelijk. Om een aanvraag te kunnen doen moet u namelijk voldoen aan een aantal voorwaarden, namelijk:

  • Een goed onderbouwd project
  • Sterke haalbaarheidsstudie
  • Benodigde vergunningen
  • Doorlaatwaarden van aansluitingen
  • Exploitatieberekeningen

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel