Structureel subsidieadvies

TRIAS heeft binnen de publieke sector ruime ervaring in de structurele ondersteuning van organisaties in het subsidieverwervingsproces! U verzekert zich van onze diensten op structurele basis om het maximale resultaat te bereiken.

Het ‘structureel subsidieadvies’ is door TRIAS ontwikkeld om organisaties structureel van subsidieadvies te voorzien. Primair ligt de focus van de advisering binnen het ‘structureel subsidieadvies’ op de match tussen subsidies en projecten en het stimuleren van de professionele subsidieverwerving. TRIAS voert op locatie gesprekken met sleutelfiguren en adviseert over de meest kansrijke subsidiemogelijkheden voor de benoemde projecten / activiteiten. TRIAS begeleidt desgewenst de medewerkers bij het ontwikkelen en indienen van aanvragen.

Secundair is de dienstverlening er tevens op gericht om het werken met subsidies in fasen organisatiebreed te professionaliseren. Om de subsidiebewustwording verder te versterken en praktisch in te haken op kansen verstuurt TRIAS wekelijks digitale subsidie informatie naar de contactpersoon in de vorm van een customized nieuwsbrief subsidies.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws