Subsidie voor soepele gewrichten – OP-Oost

Het is meestal een van de gevolgen van het ouder worden, osteoartritis ofwel slijtage aan de gewrichten. De smeerlaag tussen bot en kraakbeen die bijvoorbeeld heup en knieën soepel houdt verdwijnt; lopen gaat daardoor vanaf een bepaalde leeftijd minder goed. Maar het middel om die problematiek te verhelpen is in de maak.

Feitelijk bij toeval, vertelt Theo Verrips, biowetenschapper en hoogleraar aan de universiteit van Utrecht. Samen met vier andere projectpartners is hij al een aantal jaren bezig met het ontwikkelen van therapeutische antilichamen waarmee de veroudering van de gewrichten in knie en heup kan worden tegengegaan. Verrips: “Ik kwam via een collega in contact met Marcel Karperien, werkzaam aan de Universiteit Twente, die zich bezig hield met onderzoek naar kraakbeenstructuren. Vanuit mijn kennis van antilichamen besloten we (Universiteit Twente en bedrijf QVQ) onderzoek te starten naar de mogelijkheid om met specifieke antilichamen de veroudering van de kraakbeenstructuur te verhelpen.”

Hij vertelt dat de eerste resultaten er al vlug waren. Andere onderzoekers sloten zich bij het project aan dat verder werd uitgebouwd en een bedrijfsmatige opzet kreeg. “Enige tijd na het binnenhalen van het eerste octrooi hebben we een bedrijf opgericht, Orthros TR.” De volgende stap was het zoeken naar investeerders, zegt hij. “We zijn met enkele grote partijen gaan praten en hebben contact gezocht met STW. Die verstrekken onder meer leningen onder gunstige voorwaarden om wetenschappelijk onderzoek economisch nut te geven.”

“Ze kennen de academische wereld
en weten hoe een goed onderbouwde
aanvraag in te dienen.”

Daarnaast werd er een beroep gedaan op TRIAS, geeft Verrips aan. “Marcel Karperien had al eerder van hun diensten gebruik gemaakt en was daar heel tevreden over. Ze kennen de academische wereld en weten hoe een goed onderbouwde aanvraag in te dienen.”

De door TRIAS opgestelde aanvraag ging naar het Operationeel Programma Oost (OP-Oost), hét subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen in Overijssel en Gelderland en onderdeel van het Europese programma EFRO. Met succes. “We zitten in de afronding van het beschikkingsproces. Er ligt nu dus een goed fundament om op voort te bouwen. Via een lease-constructie kan de benodigde apparatuur aangeschaft worden, nodig voor de productie van de antilichamen voor dierpatiënten. Dat zijn nieuwe en zeer belangrijke studies. Slagen die, dan kan snel daarna begonnen worden met microdosing studies bij mensen met osteoartritis. TRIAS blijft ons daarom begeleiden bij het aanvragen en uitvoeren van de benodigde subsidietrajecten, ook voor het kunnen maken van deze volgende stap.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws