Subsidieaanvraag met meerdere componenten laten we graag aan experts over – Projectmanagement

“Subsidieaanvraag met meerdere componenten laten we graag aan experts over” 

Vereniging Hendrick de Keyser heeft als doel het behouden van bijzondere monumenten in ons land. De vereniging verwerft gebouwen, inmiddels 425, die uit historisch of architectonisch oogpunt belangrijk zijn, variërend van middeleeuws tot 20e-eeuws, vertelt adjunct-directeur Isja Finaly. “We kopen ze aan, restaureren ze en exploiteren ze. We verkopen ze niet meer. De exploitatie zorgt voor een bron van inkomsten waaruit we het onderhoud weer betalen.”

Ook in Limburg bezit Hendrick de Keyser een aantal monumentale panden. Zoals in Tegelen, waar in 2011 het uit 1767 stammende Kranenbreukershuis werd verworven. Ooit waren daarin een herberg, pottenbakkerij en sigarenfabriek gevestigd, maar vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw stond het leeg en was het ernstig in verval geraakt. Finaly: “Toen de gemeente Venlo ons benaderde of wij dit pand konden overnemen was dat een belangrijk aandachtspunt. Er was een ingrijpende restauratie nodig en daar speelde het toekennen van subsidie een belangrijke rol bij.”

Zo’n subsidieaanvraag verzorgt Hendrick de Keyser normaal gesproken zelf, maar in dit geval was de vereniging blij met de hulp van TRIAS, legt Finaly uit. “We hebben voldoende kennis in huis om te weten welke subsidies voor ons beschikbaar zijn. Maar in Tegelen speelde meer. Het ging daar om een combinatie van verschillende monumentale gebouwen en daarnaast was er de wens van de gemeente om dat stukje centrum van Tegelen zijn historische karakter terug te geven, compleet met het terugbrengen van de vroegere waterloop van de Engerbeek in het straatbeeld. Met meerdere belanghebbende partijen werd het een subsidieaanvraag met diverse componenten en dat laten we graag aan experts over.”


“TRIAS had het overzicht terwijl
de diverse partijen zich volledig op hun
eigen onderdeel konden concentreren”

Finaly geeft aan dat TRIAS vanuit haar kennis en ervaring de diverse onderdelen van het project bij elkaar bracht in één interdisciplinaire subsidieaanvraag. “TRIAS zorgde er zo bijvoorbeeld voor dat het voor alle betrokken partijen duidelijk was welke informatie ze wanneer moesten aanleveren. TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren, in ons geval het voorbereiden van de restauratie van het Kranenbreukershuis.” Het was een samenwerking die goed is bevallen, zegt ze tot slot. “Het is heel prettig wanneer je wordt ondersteund door een partner met verstand van zaken. Zoals gezegd kunnen we normaal gesproken onze subsidieaanvragen zelf regelen, maar mochten we weer bij een complex project uitkomen, dan weten we TRIAS nu te vinden.”

Wilt u meer weten over Kranenbreukershuis? Lees dan verder op de website van Vereniging Hendrick de Keyser.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws