Subsidieaanvragen

Heeft u een innovatief idee of ander sociaal maatschappelijk relevant project? Maar heeft u onvoldoende financiële middelen om dit project te realiseren? Wellicht kan een subsidiemogelijkheid u op weg helpen!

De subsidiescan vormt voor u het beslismoment om zelf de subsidieaanvragen te schrijven of gebruik te maken van onze ondersteuning.

In sommige gevallen kan het verstandig zijn eerst een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren alvorens tot een subsidieaanvraag over te gaan. Onze ondersteuning kan variëren van het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, het adviseren bij het opstellen van een subsidieaanvraag tot en met het volledig verzorgen van het aanvraagtraject. Om de kans op het binnenhalen van subsidies te vergroten delen wij natuurlijk graag onze ervaring en expertise.

Werkzaamheden bij subsidieaanvraag kunnen betreffen:

  • Opstellen stappenplan;
  • Doornemen documentatie;
  • Opvragen ontbrekende gegevens en eventueel verplichte bijlagen;
  • Opstellen/aanpassen projectplan;
  • Contact met subsidiënt;
  • Uitwerken aanvraagformulier en eventuele bijlagen;
  • Kortsluiten definitieve versie (telefonisch of op locatie);
  • Klaarzetten aanvragen voor verzending.

Mocht u ervoor kiezen om de subsidieaanvraag geheel in eigen handen te nemen, kunt u voor de uitvoering gebruikmaken van onze administratieve ondersteuning of van ons SubsidieVolgSysteem (SVS).

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws