Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

Doorgaans druk bezig dat u niet toe komt aan het opleiden van uw medewerkers? Of weet u niet welke scholing u het beste kunt inzetten voor uw medewerkers? Of ontbreekt het u aan budget?

Dan biedt de subsidieregeling leren en ontwikkelen mogelijk een oplossing voor u! Middels deze subsidieregeling kunt u aanspraak maken op subsidie voor activiteiten als scholing, begeleiding en ontwikkeling van medewerkers.

Het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van medewerkers is een hot item. Vooral veel mkb-ondernemers willen graag investeren in hun personeel. Met de subsidieregeling SLIM draagt de overheid hier haar steentje aan bij. De regeling financiert onder andere de ontwikkeling van loopbaanadviezen, een opleidings- of ontwikkelingsplan, behoeftepeiling onder het personeel of de begeleiding van een derde leerweg student.

Bijdrage

Individueel
De subsidie bedraagt voor bedrijven met 50-250 medewerkers 60% subsidiabele kosten. Voor bedrijven met minder dan 50 medewerkers is dit 80%. Bij beide geldt een maximum van € 25.000.

Samenwerkingsverband
Bij een samenwerkingsverband geldt dat de subsidie maximaal € 500.000 is voor 60% van de subsidiabele kosten.

Subsidiabel
Binnen de SLIM zijn de volgende kosten subsidiabel:

  • Externe kosten (adviseur);
  • Directe loonkosten van eigen medewerker(s) die zich direct bezig houdt met de uitvoering van het traject;
  • Bij praktijkleerplaatsen: kosten voor de begeleiding van de student.

Aanvragen

Aanvragen van SLIM-subsidie is jaarlijks mogelijk op de volgende momenten:

  • 1 maart tot en met 31 maart voor MKB;
  • 1 juni tot en met 30 juni voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven;
  • 1 september tot 30 september voor MKB.

Projectthema’s en activiteiten

Een project mag maximaal 12 maanden duren voor MKB en grootbedrijven voor samenwerkingsverbanden is dat 24 maanden. Het moet gericht zijn op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

  • de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws