Subsidiescan

Bent u benieuwd naar de subsidiekansen die uw organisatie laat liggen? Stap één is inzicht krijgen in de subsidiemogelijkheden en/of fondsen die specifiek voor uw organisatie interessant zijn!

In de subsidiescan matchen wij projecten van uw organisatie met subsidieprogramma’s en/of fondsen die hierbij financieel kunnen ondersteunen. Voor de uitvoering van de subsidiescan wijst uw organisatie een contactpersoon aan. TRIAS bespreekt met de contactpersoon de stand van zaken en de planning voor de uitvoering van de scan. Met de medewerkers worden gesprekken gepland om TRIAS van (aanvullende) informatie over beleid en plannen te voorzien. Een omgevingsanalyse en interviews met enkele sleutelfiguren binnen uw organisatie dienen als input voor de subsidiescan.

Op basis van deze informatie gaan wij op zoek naar de meest kansrijke en actuele subsidie informatie. De resultaten die uit de scan naar voren komen, worden helder en beknopt op papier gezet in de vorm van een subsidiematrix. Voor elke subsidieregeling wordt op hoofdlijnen de belangrijkste informatie verstrekt.

Na deze subsidiescan kunt u ervoor kiezen om direct aan de slag te gaan met een subsidieaanvraag door de hulp van TRIAS in te schakelen of zelf de aanvraag te formuleren.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel