TRIAS kijkt mee en houdt ons bij de les

Helmond telt vijf bedrijventerreinen. Die werken onder de hoede van parkmanagementorganisatie SBH (Stichting Bedrijventerreinen Helmond) en met de gemeente nauw samen op onder meer het gebied van energietransitie en verduurzaming. Dat gebeurt met een OPZuid-subsidie die met steun van TRIAS werd verkregen.

Waar bedrijventerreinen in een gemeente vroeger veelal zelfstandig handelden, daar zijn ze in de loop der jaren steeds meer de samenwerking gaan zoeken. In veel gevallen ging dat samen met het oprichten van een overkoepelende parkmanagementorganisatie. In Helmond bestaat die sinds 2008. Parkmanager Frits Rutten vertelt dat energiebewust en duurzaam ondernemen vanaf het eerste moment speerpunten waren. “In de loop der jaren zijn op dat gebied dan ook de nodige projecten opgezet die steeds omvangrijker zijn geworden, waardoor de noodzaak naar samenhang belangrijk werd.”

Smart Synergy Helmond
Dus werd op enig moment besloten de projecten meer op één lijn te brengen en ze waar mogelijk samen te voegen. Dat gebeurde onder de noemer Smart Synergy Helmond, maakt Rutten duidelijk. “Daaronder vallen momenteel vier projecten die betrekking hebben op het efficiënt omgaan met reststromen en energiestromen, het terugdringen van afval en hoe gezamenlijk op diverse manieren ons duurzame karakter nog verder te verbeteren. Op dat vlak hebben we zoals gezegd in het verleden al diverse projecten gedaan, maar steeds met een kop en staart. We wilden echter toe naar een meer structurele en professionelere benadering.”

Kleine wereld
Daarbij werd, zegt hij, onder meer gekeken naar financiering door middel van subsidie. SBH vond in TRIAS een gespecialiseerde partner om dat traject te begeleiden. Hoe kwam die kennismaking tot stand? Rutten lacht: “Doordat de wereld klein is. Ik heb geregeld contact met Ondernemend Venlo, de belangenbehartiger van de Venlose industrieterreinen. Die hadden in 2019 een soortgelijk project. Via Ondernemend Venlo kende ik Mieke Verhaegh, mede-oprichtster van TRIAS, en zo kwam ik dus bij TRIAS terecht. Waar op dat moment iemand afkomstig uit Helmond werkte.”

“Je moet precies weten wat je wel en niet moet
vermelden en dat weten ze bij TRIAS als de beste

Toegevoegde waarde
De lijnen waren vervolgens snel gelegd en er was meteen een klik, merkt Rutten op. “Al bij de eerste contacten herkende ik hun deskundigheid, hun kennis van uiteenlopende subsidies, ook de Europese. Daarmee zijn ze absoluut van toegevoegde waarde. Het aanvragen van zulk soort subsidies doe je niet op een A4-tje. Je moet precies weten wat je wel en niet moet vermelden en dat weten ze bij TRIAS als de beste. Bovendien weten ze perfect hoe dit soort trajecten verlopen, ook dat is bijzonder prettig.”

Geen twijfels
Begeleid door TRIAS werd de aanvraag voor een OPZuid-subsidie ingediend. Dat was in het voorjaar van 2020. Rond de kerst kwam de beschikking dat de aanvraag akkoord was. “Natuurlijk is het even spannend, maar eerlijk gezegd heb ik vanwege de voortvarende en deskundige aanpak van TRIAS nooit getwijfeld aan een goede afloop. Er was meteen al een basis van vertrouwen en de fijne en prettige contacten hebben dat alleen maar versterkt.” De samenwerking met TRIAS, geeft Rutten tot slot aan, is na het afronden van de aanvraag voortgezet. “De projecten bevinden zich nu in diverse stadia. Wat het financieel-administratieve proces bij die projecten betreft kijkt TRIAS mee en houdt ons bij de les. Prettig die extra ondersteuning bij ons streven de komende jaren naar meer circulariteit en duurzaamheid.”

Voor meer informatie zie ook de website van Stichting Bedrijventerreinen Helmond.

stichting-bedrijventerrein-helmond

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws