TRIAS maakt het ons makkelijk zodat wij het anderen makkelijker kunnen maken – WBSO

TRIAS maakt het ons makkelijk zodat wij het anderen makkelijker kunnen maken”

Applicatiemanagement, het is een term van deze tijd. We kunnen niet meer zonder apps en zeker bij grote organisaties is het belangrijk dat er overzicht is en duidelijkheid bestaat over wie voor welke apps verantwoordelijk is. Sparkleflow levert daar de software voor en heeft daarmee een uniek product in huis. Het in 2005 opgerichte bedrijf is voortdurend bezig met het verbeteren van dat product, vertelt oprichter en eigenaar Ronald Vonk. “Vanuit onze jarenlange knowhow en kennis van de nieuwste ontwikkelingen zijn we continu bezig met bijvoorbeeld aspecten als veiligheid en gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.”

“Zij maken het voor ons makkelijker,
zodat wij het voor anderen makkelijker kunnen maken

Application life cycle management, zegt hij, kun je vergelijken met het opruimen van een overvolle garage vol rommel, het creëren van een ICT-script-WBSO-triasoverzichtelijke bibliotheek. “Bij grote organisaties kan het gaan om tot wel duizenden apps. Wij begeleiden onze klanten tijdens het gehele traject dat nodig is om een packaging proces op te zetten, van de intake tot en met de ingebruikname van de software. Efficiëntie is daarbij een van de sleutelwoorden: voor wie is toegang tot welk apps noodzakelijk en hoe kan dat zo eenvoudig mogelijk?”

Sparkleflow wil die software steeds laten aansluiten op de nieuwste ontwikkelingen. Daartoe beschikt het bedrijf over een team van deskundige ict-professionals die continu met innovatie bezig zijn. Vanwege dat innovatieve aspect komt het bedrijf in aanmerking voor de WSBO-regeling, een traject dat sinds ongeveer tien jaar door TRIAS wordt begeleid. “Net zoals wij onze specialisatie hebben, heeft TRIAS die op het gebied van subsidies. Zij maken het voor ons makkelijker, zodat wij het voor anderen makkelijker kunnen maken”, glimlacht Vonk.

“Dat aanvragen is een complex proces
dat TRIAS perfect voor ons regelt

De WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk), zegt hij, voorziet in financiële tegemoetkoming voor de loonbelasting van medewerkers die zich bezighouden met product- of diensteninnovatie. “Dat aanvragen is een complex proces dat TRIAS perfect voor ons regelt. Zij weten bijvoorbeeld wanneer een traject verlengd dient te worden, de omvang van ons personeelsbestand, al dat soort zaken die in een aanvraag verwerkt dient te worden.” Die WBSO-subsidie, geeft Vonk aan, is onlangs onder meer aangevraagd voor de ontwikkeling van een nieuwe applicatie, erop gericht vervuiling op een pc tot een minimum te beperken. “Een traject dat dankzij TRIAS soepel is verlopen.”

Hij wijst tot slot op de jarenlange samenwerking tussen de twee bedrijven. “Vanaf het begin hebben de mensen van TRIAS zich in onze materie verdiept en zo inzicht gekregen in wat wij doen. Dat is in de loop der jaren alleen maar versterkt. We hoeven elkaar niets uit te leggen, de communicatie verloopt soepel en vlot. We kunnen dan ook, zoals dat zo mooi heet, met elkaar lezen en schrijven.”

sparkleflow-WBSO

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws