VAMIL

Bent u van plan te investeren in milieuvriendelijke technieken?

Dan helpt de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) u in de juiste richting! Met deze afschrijving wil de overheid investeringen in het belang van een duurzaam leefmilieu en doelmatig energiegebruik bevorderen. De VAMIL is een belastingfaciliteit. U kunt een bedrijfsmiddel versneld, normaal of vertraagd afschrijven. In plaats van de gebruikelijke fiscale afschrijving kan het betreffende bedrijfsmiddel desgewenst voor het volle bedrag in één jaar worden afgeschreven. Hierdoor ontstaat een liquiditeits- en een rentevoordeel voor de aanvrager.

Het moet gaan om investeringen in bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op onder meer de volgende gebieden:

  1. Duurzame productiemiddelen;
  2. Klimaatverandering;
  3. Luchtverontreiniging;
  4. Overlast en gezondheid;
  5. Mobiele werktuigen en transportmiddelen;
  6. Externe veiligheid en preventieve voorzieningen;
  7. Biodiversiteit en natuurlijke omgeving;
  8. Grondstoffenbesparing en hergebruik;
  9. Afvalstromen.

Laatste nieuws

Become a Follower on LinkedIn/Twitter

Testimonials

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

-Gemeente Sint-Michielsgestel