Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL)

Van plan te investeren in milieuvriendelijke technieken?

Dan helpt de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) u in de juiste richting! Met deze afschrijving wil de overheid investeringen in het belang van een duurzaam leefmilieu en doelmatig energiegebruik bevorderen. De VAMIL is een belastingfaciliteit. U kunt een bedrijfsmiddel versneld, normaal of vertraagd afschrijven. In plaats van de gebruikelijke fiscale afschrijving kan het betreffende bedrijfsmiddel desgewenst voor het volle bedrag in één jaar worden afgeschreven. Hierdoor ontstaat een liquiditeits- en een rentevoordeel voor de aanvrager.

Het moet gaan om investeringen in bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op onder meer de volgende gebieden:

 1. Circulaire economie
 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
 3. Mobiliteit
 4. Klimaat en lucht
 5. Ruimtegebruik
 6. Bebouwde omgeving

Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar moeten binnen drie maanden, nadat verplichtingen zijn aangegaan, zijn ontvangen.

MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen met een grote overlap. Voor de meeste bedrijfsmiddelen kunt u zowel MIA- als Vamil- voordeel krijgen. Onderstaand ziet u de investeringsaftrek:

 • A = 36% MIA + 75% Vamil
 • B = 27% MIA + 75% Vamil
 • C = alleen 75% Vamil
 • D = alleen 27% MIA
 • E = alleen 13,5% MIA
 • F = 45% MIA + 75% Vamil
 • G = alleen 45% MIA

Aanvrager
Tot de aanvragers behoren ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Overheidsondernemingen kunnen vanaf 2016 gebruik maken van deze regeling. Belangrijk hierbij zijn de afspraken die gemaakt zijn met de belastingdienst.

 

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws