VAMIL

Van plan te investeren in milieuvriendelijke technieken?

Dan helpt de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) u in de juiste richting! Met deze afschrijving wil de overheid investeringen in het belang van een duurzaam leefmilieu en doelmatig energiegebruik bevorderen. De VAMIL is een belastingfaciliteit. U kunt een bedrijfsmiddel versneld, normaal of vertraagd afschrijven. In plaats van de gebruikelijke fiscale afschrijving kan het betreffende bedrijfsmiddel desgewenst voor het volle bedrag in één jaar worden afgeschreven. Hierdoor ontstaat een liquiditeits- en een rentevoordeel voor de aanvrager.

Het moet gaan om investeringen in bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op onder meer de volgende gebieden:

 1. Circulaire economie
 2. Voedselvoorziening en landbouwproductie
 3. Mobiliteit
 4. Klimaat en lucht
 5. Ruimtegebruik
 6. Bebouwde omgeving

Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend, maar moeten binnen drie maanden, nadat verplichtingen zijn aangegaan, zijn ontvangen.

MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen met een grote overlap. Voor de meeste bedrijfsmiddelen kunt u zowel MIA- als Vamil- voordeel krijgen. Onderstaand ziet u de investeringsaftrek:

 • A = 27% MIA + 75% Vamil
 • B = 13,5% MIA + 75% Vamil
 • C = alleen 75% Vamil
 • D = alleen 27% MIA
 • E = alleen 13,5% MIA
 • F = 36% MIA + 75% Vamil
 • G = alleen 36% MIA

Aanvrager
Tot de aanvragers behoren ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Overheidsondernemingen kunnen vanaf 2016 gebruik maken van deze regeling. Belangrijk hierbij zijn de afspraken die gemaakt zijn met de belastingdienst.

 

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel