Vier subsidie aanvragen, vier maal gehonoreerd

De samenwerking tussen Vertoro, een start up die werkt aan een CO2-neutrale vervanger van aardolie, en TRIAS dateert van 2019 en is bijzonder succesvol. Het begon met een geslaagde OP-Zuid-aanvraag en recent was er een TSE industrie-aanvraag voor een consortium waar Vertoro deel van uitmaakt, samen met TU Eindhoven en Shell.

Hoe komen we zo snel mogelijk van de fossiele brand- en grondstoffen af, dat is momenteel een van de hoofdvragen in de duurzaamheidsdiscussie. Op allerlei manieren wordt aan het antwoord op die vraag gewerkt. Zoals bij start up Vertoro waar ze lignine, een residu uit de agrarische bosbouw, omzetten naar duurzame olie, vertelt mede-oprichter en CEO Michael Boot. “Lignine is een natuurlijk product dat op zich weinig waarde heeft. We zijn in 2015 binnen een privaat-publieke samenwerking tussen Brightlands Chemelot Campus, DSM, Chemelot InSciTe, Universiteit Maastricht en Technische Universiteit Eindhoven met onderzoek begonnen. Daar is in 2017 Vertoro als spin-off uit voortgekomen om het product op den duur te vermarkten.”

Andere aanpak
‘Groene’ olie, noemt Michael dat product, duurzaam en niet gewonnen met behulp van ja-knikkers uit traditionele olievelden. Hij geeft aan dat het winnen van olie uit biomassa geen nieuw idee is. “Maar onze aanpak is anders dan bij andere partijen. Bij ons bewerkingsproces behoudt de biomassa zijn hoogwaardige eigenschappen en zorgen we ervoor dat het product verpompbaar wordt. Uiteindelijke doel is dat lignine fossiele olie vervangt bij onder meer de productie van allerlei materialen, chemicaliën en brandstoffen.”

“TRIAS is vol in de materie gedoken en hebben inmiddels dankzij
de lange samenwerking ook al een behoorlijke kennis opgebouwd

Proeftuin
Vertoro is momenteel vooral in het Nederlands, Belgisch en Duits grensgebied actief maar het is volgens Michael de bedoeling dat het bedrijf groeit en het werkterrein steeds groter wordt. Hij merkt op dat er zich vier investeerders achter het bedrijf, dat inmiddels acht medewerkers telt, hebben geschaard. Een goede basis, maar subsidie is onontbeerlijk, merkt hij op. “Vandaar dat we contact hebben gelegd met TRIAS die we uit de onderzoeksfase kenden.” Dat was dus in 2019, toen in maart van dat jaar een OP-Zuid-subsidie werd aangevraagd. “Met succes. Dat gebeurde onder de noemer ‘Meer doen met lignine’ en was bedoeld om een proeftuin op te zetten.”

Lastige materie
Er volgde nog een succesvolle OP-Zuid-aanvraag en eerder dit jaar werd er eveneens succesvol een REACT-EU-subsidie aangevraagd. Deze was ter ondersteuning van de bouw van een demofabriek in de haven van Rotterdam. En dan was er dus de TSE Industrie aanvraag die eveneens werd toegekend, bedoeld om een productieproces op te zetten dat het maken van hoogwaardige biofuels mogelijk maakt. “Inderdaad, vier subsidieaanvragen en vier maal gehonoreerd, dat is 100 procent succesvol”, glimlacht Michael die zeer tevreden is over de ondersteuning en begeleiding van TRIAS bij die aanvragen. “Zeker omdat het een lastige materie is. Maar ze zijn er meteen vol ingedoken en hebben inmiddels dankzij de lange samenwerking ook al een behoorlijke kennis opgebouwd. Ze weten nu van de hoed en de rand.”

“Zij houden alles bij en weten wanneer er sprake is
van een voor ons interessante subsidie

Lange adem
De pro-actieve opstelling van TRIAS spreekt hem eveneens aan, zegt hij. “Zij houden alles bij en weten wanneer er sprake is van een voor ons interessante subsidie. Daar worden we dan meteen op gewezen. Verder beschikken ze natuurlijk over een enorme expertise en kunnen ze terugvallen op een groot netwerk. Kijk, we zijn heel blij met onze investeerders en die maken het ook weer mogelijk subsidie aan te vragen. Dit is een project van lange adem maar wel een dat van grote betekenis kan zijn. Daar dragen de investeerders en TRIAS in belangrijke mate aan bij.”

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws