Waterbesparende installatie was al besteld, fijn dat we nu subsidie krijgen – EIA

“Waterbesparende installatie was al besteld, fijn dat we nu subsidie krijgen”

Veel ondernemers kennen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Meestal wordt die aangevraagd voor voor de hand liggende maatregelen als led-verlichting of bepaalde isolerende ingrepen. Bij TRIAS weten ze dat er meer mogelijk is, ook als dat niet helemaal vast omschreven staat.

Veel ondernemers kennen die mogelijkheden echter niet. Ondernemers als Michel Claessen van Claessen Tankcleaning in Venlo. Dat bedrijf schafte een waterbesparende installatie aan, bestaande uit drie wasbanen voor het reinigen van tankwagens. Wat bleek, voor zo’n waterbesparende installatie kan, net als voor andere duurzame installaties, een MIA worden aangevraagd op basis van een doelvoorschrift, waarbij alleen een bepaalde milieuprestatie met technische randvoorwaarden wordt beschreven.

“Vanaf begin waren ze duidelijk, kregen we een goed inzicht
in welke gegevens we moesten aanleveren en dergelijke.

Claessen Tankcleaning, dat sinds 1998 bestaat, reinigt tankopleggers, enerzijds foodtanks, anderzijds chemische tanks en ook silo’s. Michel Claessen: “Daar komt nogal wat bij kijken, dat reinigen is gekoppeld aan bepaalde spoelprocedures. Ieder product heeft zijn eigen spoelprocedure, dus zijn eigen aanpak.” Dat reinigen, zegt hij, gebeurt met behulp van sproeikoppen die onder een bepaalde druk water in de tanks spuiten. “Die druk verschilt eveneens per product en kan oplopen tot 200 Bar. Per dag doen we zo’n 100 reinigingen.”

tankcleaning-venlo-EIA-subsidie-trias

Daar wordt veel water bij gebruikt. Toen Claessen enige tijd geleden op zoek ging naar een nieuwe installatie was dat een belangrijk aandachtspunt. “Met die nieuwe installatie heb je meer mogelijkheden de druk aan te passen. Daardoor kan fors op het watergebruik worden bespaard en kan een tank in kortere tijd worden gereinigd.” Claessen besloot de nieuwe installatie aan te schaffen zonder precies te weten welke subsidiemogelijkheden de MIA hem te bieden had.

Dat veranderde toen hij via een wederzijdse relatie in contact kwam met TRIAS. Het bleek al vlug dat er subsidie kon worden aangevraagd. “We kregen te horen dat afhankelijk van het investeringsbedrag er een flink fiscaal voordeel te behalen valt. Bijzonder prettig. We hadden de installatie al besteld omdat we daarmee op water kunnen bezuinigen, fijn dat we nu ook nog subsidie krijgen. Gelukkig zaten we nog binnen de termijn van drie maanden na opdrachtbevestiging waarbinnen een melding gedaan moet zijn”

“We kregen te horen dat afhankelijk
van het investeringsbedrag er een flink fiscaal voordeel
te behalen valt. Bijzonder prettig

Het aanvraagtraject nam enkele maanden in beslag, een periode waarin TRIAS volgens Claessen fungeerde als een efficiënte, goed communicerende partner. “Vanaf begin waren ze duidelijk, kregen we een goed inzicht in welke gegevens we moesten aanleveren en dergelijke. Elk contact heeft meerwaarde en het prettige is dat we steeds met dezelfde contactpersoon van doen hadden. Die ons onder meer informeerde over het feit dat behalve de kosten voor de aanschaf van de wasbanen ook bepaalde additionele kosten in de aanvraag mochten worden meegenomen.”

De installatie is inmiddels geleverd, maar nog niet operationeel. “Dat gebeurt binnenkort. Een moment waar we naar uitkijken. Omdat die waterbesparing niet alleen goed is voor het bedrijf maar eveneens voor het milieu.”

claessen-tankcleaning-venlo-EIA-subsidie-trias

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws