Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Wilt u uw R&D kosten verlagen?

Sinds 1994 voorziet de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) in een fiscale stimulering van (technische) S&O-inspanningen bij bedrijven. De regeling is destijds ingevoerd om de S&O-uitgaven van bedrijven in Nederland te verhogen, als onderdeel van beleid ter verbetering van de technologische positie van Nederland. Het doel van de WBSO is dus het stimuleren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door het Nederlandse bedrijfsleven.

Bijdrage
Wat zijn mijn voordelen met de WBSO subsidie? De eerste € 350.000,- aan loonkosten en uitgaven levert tot wel 32% subsidie op. Starters krijgen zelfs 40% subsidie. Daarna is het subsidietarief 16%.

Subsidiabel zijn de volgende activiteiten:

  • De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van ) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur;
  • Technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Goed om te weten: besteedt u als zelfstandige minimaal 500 zowel interne als externe uren per jaar aan uw ontwikkeling (S&O-uren)? Zo ja, dan krijgt u een vaste aftrek. Een leuke aftrek die meegenomen mag meenemen in de aangifte inkomstenbelasting.

Voor zelfstandigen (zzp) geldt:
ZZP`ers kunnen elk jaar tot en met 30 september één of meerdere aanvragen indienen voor het lopende kalenderjaar (er geldt geen maximum). De aanvraag geldt altijd vanaf de indieningsdatum tot het einde van het kalenderjaar. Wilt u voor een heel kalenderjaar WBSO aanvragen? Dien de aanvraag dan uiterlijk 1 januari in.

De berekening van het financiële voordeel is verschillend voor bedrijven en zelfstandigen.
Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-eren) die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek (de S&O-aftrek) van € 13.360 voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor startende ZZP-eren is er bovendien een extra aftrek van € 6.684. Je kunt maximaal 3 jaar als starter worden aangemerkt in de eerste 5 jaren dat je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Voor bedrijven is er de S&O-afdrachtsvermindering die als volgt kan worden berekend:
(( S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven)) x percentage

De WBSO maakt onderscheid tussen kosten en uitgaven:

  • Kosten: het totale bedrag exclusief loonkosten dat is betaald voor de realisatie van het eigen speur- en ontwikkelingswerk;
  • Uitgaven: het totale bedrag dat is betaald voor de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen voor de realisatie van het eigen speur- en ontwikkelingswerk.

Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. En zelfstandigen door een verhoging van de zelfstandigenaftrek via de inkomstenbelasting.

WBSO: Werkelijke kosten en uitgaven

Binnen de subsidieregeling WBSO kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten die u maakt tijdens uw Speur en Ontwikkelingswerk. Hierbij heeft u de keuze uit een forfaitaire methode of werkelijke kosten en uitgaven. Maar wat zijn werkelijke kosten en uitgaven? Dat leggen we u uit in deze video!

WBSO: subsidie hoogte en forfaitair tarief

Voor de kosten heeft u de keuze uit een forfaitaire tarief of werkelijke kosten en uitgaven. Maar wat is het forfaitair tarief? En hoe bereken je de hoogte van je WBSO subsidie / voordeel? Dat leggen we u uit in deze video!

WBSO: hoe houd ik een WBSO-administratie bij?
Een positieve WBSO beschikking ontvangen? Proficiat. Nu heeft u recht op een aftrek post op uw loon- of inkomstenbelasting! Echter bent u wel verplicht om een administratie bij te houden.. Maar wat houdt deze administratie nou precies in? Wij leggen het u uit.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws