Ze hebben zich de lastige materie snel eigen gemaakt

Aquamarijn Membranes BV ontwikkelt een microzeeftechnologie waarbij met behulp van een innovatief membraan vloeistof kan worden gezeefd. De technologie in combinatie met een ultradun membraan zorgt voor een energiebesparing van 80 tot 90 procent. Dankzij de ondersteuning en het advies van TRIAS werd vorig jaar een MIT R&D-aanvraag ingediend en goedgekeurd.

Aquamarijn Membranes BV is een start up (opgericht in 2020), die voortkomt uit het in 1994 gestarte Aquamarijn Micro Filtration BV. De start up wordt aangestuurd door Jacob Baggerman. Hij legt uit dat het bedrijf bezig is met de ontwikkeling van een membraan dat kan functioneren als een conventioneel membraan, zonder de nadelen van het oorspronkelijke product. “Dat doen we onder meer met precisiewerk. Alle gaatjes zijn even groot en zijn geplaatst in een strakke verdeling. Verder is het te ontwikkelen membraan ultra dun waardoor er minder vloeistofdruk nodig is.”

Kostenbesparing
Een ander verschil met het klassieke membraan, zo geeft hij aan, is dat bij de nieuwe technologie gebruik wordt gemaakt roterende membranen terwijl de voeding statisch blijft, dit in tegenstelling tot de gebruikelijke methodes die de vloeistof door het membraan duwen. Volgens Jacob is de nieuwe technologie op diverse manieren toe te passen. “Denk aan celanalyse en celfiltratie, maar bijvoorbeeld ook verneveling of een inhaler. Vanwege de hoge efficiëntie is er minder vloeistof/grondstof nodig en dat zorgt weer voor een kostenbesparing.”

“Ze hebben een zeer deskundig team
met specialisten op allerlei gebieden

Gericht
Om het onderzoeks- en ontwikkelingstraject te kunnen financieren is er onder meer gekeken naar subsidiemogelijkheden. Daarbij werd een beroep gedaan op de kennis en ervaring van TRIAS. “De contacten met TRIAS waren er al voordat Aquamarijn Membranes werd verzelfstandigd”, legt Jacob uit. “Ze hebben een zeer deskundig team met specialisten op allerlei gebieden. Hoewel onze materie voor een buitenstaander heel specifiek en lastig te begrijpen is, hebben ze zich die snel eigen gemaakt. Daardoor konden ze heel gericht kijken naar welke subsidie-aanvragen voor ons kansrijk waren.”

“Na zich in ons bedrijf en product te hebben verdiept,
kwamen ze al snel met een goed onderbouwde analyse

Werk uit handen
Hij is zeer te spreken over brede kennis maar eveneens de efficiënte manier van werken van TRIAS. “Na zich in ons bedrijf en product te hebben verdiept, kwamen ze al snel met een goed onderbouwde analyse. Daarmee zijn ze aan de slag gegaan. Door hun gerichte aanpak hebben ze ons veel werk uit handen genomen. We werden voortdurend goed op de hoogte gehouden, ook na de aanvraag.”

Snel en adequaat
Die aanvraag werd in september 2021 ingediend en aan het einde van het jaar goedgekeurd. Het betrof een MIT R&D-aanvraag ingediend bij de provincie Gelderland. Daarmee is de financiële kant voorlopig gedekt, geeft Jacob tot slot aan. “Maar er zal ongetwijfeld een volgende moment voor een subsidie-aanvraag komen. Dan stappen we zonder meer weer naar TRIAS voor de begeleiding. We kennen elkaar nu en weten dat ze net als vorig jaar snel en adequaat zullen reageren.”

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws