Privacy en Cookie Policy

Datum: 12 december 2018

TRIAS BV hecht eraan dat goed wordt omgegaan met de verwerkte persoonsgegevens, de bezoekersgegevens en de privacy van de bezoekers aan onze websites. Hieronder leest u over ons beleid in deze.

Privacy-en cookiestatement TRIAS BV

Subsidieadviesbureau TRIAS BV is gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 12067026 (hierna: “TRIAS”). TRIAS neemt uw privacy serieus. Lees deze privacy- en cookiestatement aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Vragen met betrekking tot deze privacy- en cookiestatement kunnen worden gericht aan:

  • Noorderpoort 7, 5916 PJ te VENLO
  • 077-3560100
  • info@trias-subsidie.nl

Artikel 1: Algemeen

1.1 Voor TRIAS is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens en de gegevens van haar websitebezoeker van groot belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt, beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Artikel 2: Omgaan met persoonsgegevens

2.1 Doeleinde verwerking persoonsgegevens

TRIAS verzamelt en bewaart persoonsgegevens uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen in het kader van een gangbare relatie, om een optimaal gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en om u op de hoogte te houden van interessante subsidie gerelateerde informatie/diensten.

2.2 Bewaarde persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten te leveren en te verbeteren, om u een goede ervaring op onze sites te bieden, contact met u op te nemen over onze diensten, u klantenservice te leveren en gepersonaliseerde marketing te bieden.  Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u onze diensten gebruikt:

  • Identificerende gegevens zoals uw naam, adressen, telefoonnummers of e-mailadressen;
  • Financiële gegevens (zoals creditcard- of bankrekeningnummers) in verband met een transactie
  • Aanvullende gegevens, indien we uit hoofde van toepasselijke nationale wetgeving vereist of bevoegd zijn om deze te verzamelen en te verwerken om u te identificeren of uw identiteit te verifiëren, of om de gegevens te controleren die we hebben verzameld.

TRIAS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in beginsel niet langer dan een jaar bewaard.

2.4 Toestemming verwerking persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw expliciete toestemming. Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u TRIAS toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor het bovengenoemde doeleinde. U heeft het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

2.5 Gegevens delen met anderen

TRIAS kan in incidentele gevallen uw gegevens verstrekken aan derden die wij inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Deze derden zullen dan als bewerkers uitsluitend in onze opdracht optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Artikel 3: Uw rechten

3.1 TRIAS wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Dit privacy- en cookiestatement wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter onverhoopt vragen hebben over de wijze waarop TRIAS met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen via mail of per brief / telefoon contact opnemen (zie bovenstaande contactgegevens).

3.2 U kunt ook aan bovenstaand e-mail- of postadres een bericht sturen als u wilt weten welke gegevens over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren of als u gegevens wilt laten verwijderen.

Artikel 4: Cookie policy

4.1 De website van TRIAS maakt ook gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een techniek die informatie verzamelt en gebruikt. Het is een klein tekstbestand dat TRIAS naar uw browser stuurt, zodat TRIAS uw browser automatisch kan herkennen bij een herhaald bezoek aan de TRIAS Website(s). Cookies worden gebruikt om voorkeursinstellingen te onthouden en helpen TRIAS om de website(s) goed te laten functioneren. Met betrekking tot cookies kunnen wij er ook voor zorgen dat bij een bezoek aan de website(s) van TRIAS u niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

4.2 Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan geen gegevens op zoals uw telefoonnummer of e-mailadres, waardoor het mogelijk zou worden om u via die kanalen te benaderen. Noch wordt er met behulp van cookies een profiel opgebouwd dat tot een persoon te herleiden is. Als u het gebruik van cookies door TRIAS niet wenst te accepteren, dan kunt u deze functionaliteit te allen tijde uitschakelen in uw internetbrowser.

4.3 U bepaalt zelf of u het plaatsen van cookies wilt toestaan of niet. Bent u zich er wel van bewust dat wanneer u cookies uitzet onze website wellicht niet meer goed werkt op uw computer, tablet of smartphone. Wilt u onze cookies uitzetten, dan moet u dat per computer, tablet of smartphone en per browser doen.

4.4 De cookies die TRIAS in haar website(s) gebruikt, zijn opgedeeld in 3 categorieën:

  1. Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website technisch goed te laten werken.
  2. Prestatie cookies: Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik en de prestatie van de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s bezoeken de gebruikers. Maar ook als er eens iets mis gaat en er een foutmelding komt. Zo weet TRIAS wat er op de website gebeurt en kan TRIAS de website direct verbeteren. Met deze cookies verzamelt TRIAS geen persoonlijke gegevens en blijft u dus volledig anoniem.
  3. Functionele cookies: Deze cookies zorgen voor het onthouden van gemaakte keuzes (bijvoorbeeld bij de taalkeuze van de website).

Wanneer u onze website bezoekt en akkoord gaat met het gebruik van cookies (middels het sluiten van onze cookiebanner), vindt u het goed dat we de cookies op uw computer kunnen plaatsen.

4.5 Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er ook cookies door derden worden geplaatst (Google Analytics). Dit gebeurt niet als u onze pagina’s wilt delen via uw social media.

Artikel 5: Links naar andere websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van TRIAS verbonden zijn. Voor de bijbehorende privacyverklaring willen wij u graag verwijzen naar de betreffende websites.

Artikel 6: Wijzigingen

TRIAS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze daarom regelmatig.

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“Op zo’n moment is het prettig als de partij waarmee je samenwerkt geen 9-tot-5-mentaliteit heeft”

Vincent TheNeuroplast

“ Ze stellen dan de juiste vragen, weten welke documenten en welke informatie nodig is”

Sander van Lier

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

Mitch GielenExperience Republic

“TRIAS is er vervolgens vanuit hun kennis en expertise mee aan de slag gegaan”

Gerard FokkensStichting Cultureel Erfgoed Tegelen

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

Theo VerweerdenLamoral Coatings

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Veel beter beeld van onze subsidiemogelijkheden en –aanvragen”

John KragtingGemeente de Bilt

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“Lang en intensief traject tot een goed einde gebracht dankzij TRIAS”

Eric HeitzerMoveoo

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“De accurate en gedegen werkwijze van TRIASbij deze subsidieaanvraag sprak me zeer aan.”

Bart CuyversWessem Port Services

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

Laatste nieuws