Publieke sector

Subsidieadvies voor de publieke sector

 

We leven in een nieuwe tijd met nieuwe opgaven én financiële realiteit inactie Annelies Trias 281111-457 een continue veranderende omgeving. Met subsidies kunnen de gemeenten extra middelen binnenhalen om de ambities te verwezenlijken. Dit geldt voor overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen. Maar ook voor maatschappelijke ondernemingen zoals onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en culturele instellingen.

In de publieke sector wordt terecht kritisch gekeken naar de uitgaven. Maar heeft u er al aan gedacht om uw inkomsten te optimaliseren door structureel aandacht te besteden aan het verwerven van derde gelden in de vorm van subsidies? Er is ook winst te halen bij het verzilveren van binnengehaalde derde gelden. Subsidieadviseur TRIAS heeft ruime ervaring in het begeleiden van organisaties uit de publieke sector bij het aanvragen van subsidies en het uitvoeren van het subsidie management. 

De nieuwe Europese programmaperiode, die van start is gegaan in 2014, is van groot belang voor de publieke sector, evenals nationale en provinciale ontwikkelingen. Is uw organisatie daar op voorbereid? Heeft u de expertise in huis? Het is zinvol om een professioneel subsidieadviseur als TRIAS te betrekken bij het werken met subsidies om de slaagkans te vergroten.

 
TRIAS subsidieadviseurs