Management subsidieproject

Van beschikking tot en met de einddeclaratie

De subsidieaanvraag is goedgekeurd. U heeft nu een pak papier actie Rob Trias 281111-379
– de subsidieaanvraag – in handen en een pak met geld – de subsidie. Wat nu? Subsidieadviseur TRIAS helpt u. Onze inbreng tijdens de uitvoering toont misschien nog wel het meest hoe betrokken we zijn. Er is ons alles aan gelegen dat uw project voor 100% slaagt.

TRIAS zorgt voor een gedegen Start Up, zowel qua financiële administratie als voor de voorgenomen activiteiten. We zetten een hechte project organisatie op: wie doet wat en wanneer? Bovenal kunnen we uw zorgen over administratievoorschriften of rapportages wegnemen. We maken een gedetailleerde verantwoording en eindafrekening naar de financiers en andere verantwoordelijken. Zo leveren wij als subsidieadviseur een totaalpakket waarin alle ogen gericht zijn op een succesvolle uitvoering van uw project.

Project start up subsidie project

Subsidieadviseur TRIAS helpt u bij het vertalen van het projectplan naar concrete werkafspraken. We leggen de afspraken vast in een projectdraaiboek. De projectadministratie moet goed op orde zijn als je een project met een subsidie uitvoert. Er zijn strikte eisen. Het is een van de terugkerende kopzorgen van onze klanten.

Subsidieadviseur TRIAS onderzoekt of uw administratieve organisatie aansluit bij de eisen van de subsidiegever. Op basis van onze bevindingen maken we een afsprakenkader en een handleiding voor de projectverantwoording. Het afsprakenkader geeft uniforme afspraken over de inzet van iedereen die bij het project is betrokken. De handleiding beschrijft van eenieder de taken, verantwoordelijkheden, administratieve stromen, dossiervorming, interne- en externe rapportages. Zo reiken wij uw organisatie een gestructureerde aanpak rondom het proces van het verzilveren van subsidies voor een optimaal resultaat.

Monitoren voortgang subsidie traject

We volgen uw project aan de hand van de beheer aspecten: actie Riny Trias 281111-311tijd, geld,kwaliteit, organisatie en communicatie. Subsidiebureau TRIAS verzamelt alle benodigde gegevens en verwerkt deze in de verschillende rapportages.

Voor het financiële deel hebben we eigen instrumenten ontwikkeld en helpen we u bij het opzetten van een format voor voortgangs- en eindverslagen. Natuurlijk kunt u met ons ook afspraken maken voor de inzet van subsidieadviseurs van TRIAS op interim basis.

Begeleiden eindrapportage

Het opstellen van de eindverantwoording (eindrapportage) t.b.v. de subsidiënt is de basis voor de definitieve vaststelling van de subsidie. Hierin is sprake van zowel een financieel als inhoudelijk deel. TRIAS stelt een stappenplan op, waarin is aangegeven wie wanneer welke zaken moet hebben aangeleverd, opgesteld en gecontroleerd. TRIAS ziet toe op de strikte naleving van deze afspraken. Ook de eventuele controle van het project door de subsidiënt of de accountant zal door TRIAS worden voorbereid en bijgewoond.
TRIAS subsidieadviseurs