Subsidie aanvragen

U hebt een idee, goede mensen om u heen en u bent op zoek naar geldActie ConnyTrias 281111-221 om de plannen te realiseren. Subsidieadviseur TRIAS maakt voor u een subsidiescan en op basis van die resultaten de verbinding tussen uw idee en de beschikbare stimuleringsregelingen. Een haalbaarheidsonderzoek brengt uw slaagkans in beeld. Daarna stellen onze subsidieadviseurs de subsidieaanvraag voor u op. 

Succes valt of staat met het plan. Dan hebben wij het niet alleen over financiering. Een plan van subsidieadviseur TRIAS schetst projectmatig – stap voor stap – de route naar concrete resultaten. We maken het plan samen met u, in een zeer intensief contact.

Subsidieadviseur TRIAS kent de nuances van de regels dankzij een open lijn naar subsidiënten. Tijdens deze planfase maken we grif gebruik van deze contacten. Verder profiteert u van de kracht van ons netwerk. Waar nodig maken wij verbindingen met andere bedrijven of organisaties die met hun expertise uw plan verder kunnen versterken. En daarmee dus uw kans op succes vergroten. Wij brengen partijen bij elkaar. Als het plan tot het laatste detail klopt, dienen we het in bij de financiers. In het vertrouwen dat we gezamenlijk iets moois hebben neergezet met succesvolle subsidie aanvragen tot gevolg.

Haalbaarheidsonderzoek

In een haalbaarheidsonderzoek onderzoekt actie Jan Joris Trias 281111-345
subsidieadviseur TRIAS de slaagkans van een aanvraag.
Sluit uw idee goed aan bij de doelstelling van het programma? Hoe hoog is het budget? Welke projecten zijn er eerder goedgekeurd? Hoe staat het met de administratieve belasting? Met de antwoorden op deze vragen kunt u snel beslissen over project aanvragen en heeft u meer inzicht in de slaagkans van uw subsidieaanvraag.

Financial engineering voor meer rendement uit subsidies

Subsidieadviseur TRIAS optimaliseert uw financiële resultaten op basis van een duidelijke begroting en een kosten-baten analyse. Wij onderzoeken voor u de meest optimale vorm van co-financiering. Dit kan zijn via reeds toegekende middelen en capaciteit, door het vrijspelen van middelen via anders gefinancierde projecten of via co-financiering door regionale partners. Hierbij combineren we alle mogelijke financiële instrumenten die voor u van belang kunnen zijn. Optimaal rendement door financial engineering.

 

TRIAS subsidieadviseurs