Trainingen en workshops

Als specialist in subsidieadvies kan TRIAS uw medewerkers trainen in het black-and-white-apple-iphone-smartphoneprojectmatig werken rondom subsidies. Zowel in financieel management als projectmanagement. We doen dat met interactieve workshops, op basis van concrete projecten. Van idee fase tot en met de nazorgfase.

We kunnen het desgewenst uitbreiden met helpdeskfunctie en intervisiebijeenkomsten. De werkwijze is gebaseerd op de Prince2 methodiek en geeft uw medewerkers duidelijke handvatten hoe om te gaan met subsidies en het uitvoeren van subsidieaanvragen. Een praktische training die zijn vruchten binnen uw organisatie afwerpt.

Daarnaast biedt TRIAS ook de mogelijkheid tot het geven van workshops m.b.t. het organiseren, implementeren en borgen van subsidiemanagement. In een in-company training wordt interactief input vanuit beleid en praktijk aan elkaar gekoppeld. Doel van deze workshop is te komen tot een organisatie brede aanpak om de focus van medewerkers op Europese, nationale en provinciale subsidieverwerving structureel te vergroten en in te bedden in de dagelijkse praktijk. Het creëren van draagvlak bij de top van de organisatie en de medewerkers voor de visie en strategie is essentieel. De aanpak van TRIAS draagt hiertoe bij. 

Overige voorbeelden van trainingen en workshops die TRIAS met regelmaat verzorgt zijn:

o    Workshop Subsidielandschap

o    Workshop Effectief fondswerving door stichtingen

 

TRIAS subsidieadviseurs