Bedrijven

“De flexibiliteit van TRIAS heeft tijdens het traject enorm geholpen”

De Wereld van Zand en Grind – MKBIdee

“Bij TRIAS denken ze altijd een paar stappen vooruit”

“De aanpak van TRIAS is duidelijk en efficiënt; gewoon goed dus”

“Project goed vertalen richting subsidieverstrekker is een van de kwaliteiten van TRIAS”

“Belangrijke rol TRIAS in het inzichtelijk maken van ons wetenschappelijke verhaal”

Groothandel Udea bouwt uiterst duurzaam distributiecentrum – EIA/MIA

“TRIAS heeft ons veel werk uit handen genomen” – MIA

Limburgse subsidie voor revolutionaire innovatieve borstonderzoek methode – LimburgMakers

“Waterbesparende installatie was al besteld, fijn dat we nu subsidie krijgen” – EIA

“TRIAS maakt het ons makkelijk zodat wij het anderen makkelijker kunnen maken” – WBSO

Al jarenlang een partner die met kennis en ervaring van toegevoegde waarde is – WBSO, MIT, LimburgMakers

Je kunt gerust zeggen dat er een sterke vertrouwensband is – Fiscale maatregelen

Digital surgical loupe: subsidie draagt bij aan beter zicht op handelingen chirurg – ATTRACT, Crosscare, MIT R&D

“De TRIAS-adviseur is hier kind aan huis” – WBSO & Fiscale maatregelen

“Partner die ons als het nodig is soms de spiegel voorhoudt” – DHI, POP3, MIT HB, MIA

Net als bij ons speelt bij TRIAS de menselijke factor een belangrijke rol – Verduurzaming

Innovatie in de medische sector is een kwestie van een lange adem – Eurostars, LimburgMakers, MIT R&D, WBSO & Op-Zuid

Bewegen in de zorg: subsidie geeft bewegingsstimulator Qbi een impuls – LimburgMakers

Zonnepanelen op de vrachtwagentrailer: rij je rijk – LimburgLogistiek

Slaapmuziek – Limburgmakers

Europese bijdrage voor innovatieve ondernemers in Oost Nederland

Subsidie voor soepele gewrichten – OP-Oost

Laatste nieuws

Volg ons op LinkedIn & Twitter!

Referenties

“TRIAS speelt onder meer een belangrijke rol bij het subsidiebewust maken van onze medewerkers. Zij coachen onze mensen bij het vinden van subsidiemogelijkheden.”

Ton HanegraafSint Michielsgestel

“Bij TRIAS weten ze precies welke informatie er in een subsidie aanvraag moet.”

Tim DingsQineto

“Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van hun aanpak: uiteraard van de kennis, maar daarnaast de goede uitleg, het regelmatig evalueren.”

Hay HeggerArenborg

“De rol van TRIAS is voor ons heel belangrijk. Niet alleen omdat zij de trajecten en aanvragen uitvoeren, ook omdat ze ons hebben gewezen op vormen van subsidie die we nog niet kenden.”

John MarrugCorporis Medical

“Je merkt dat ze echt geïnteresseerd zijn in onze business, dat ze zich in de materie verdiepen, meedenken.”

Rik KurstenTeboza

“TRIAS had het overzicht terwijl de diverse partijen zich volledig op hun eigen onderdeel konden concentreren”

Isja FinalyVereniging Hendrick de Keyser

“Een die adviseert en begeleid, maar ons ook soms de spiegel voorhoudt. Waardoor we weer tot nieuwe inzichten en ideeën komen.”

Rik KurstenTeboza

“Zowel bij ons als bij TRIAS speelt de menselijke factor een belangrijke rol.”

Sjoerd DerkxSystemec

“Ze doen heel veel regelwerk en ontzorgen ons voor een belangrijk deel. Omdat ze veel kennis hebben en snel weten te schakelen verlopen trajecten beter.”

Roy DenessenGemeente Venlo

“In die periode heeft TRIAS onze mensen wat de kennis van subsidies betreft zonder meer naar een hoger niveau gebracht.”

Ton Hanegraaf Sint Michielsgestel

“Dankzij TRIAS ligt er nu een goed fundament om op voort te bouwen.”

Theo VerripsOrthos TR

“Een van de specialiteiten van TRIAS, is het op de juiste manier opstellen van een aanvraag. Ze denken mee, adviseren hoe het een en ander in de aanvraag verwerkt moet worden en over welke zaken er specifiek in horen te staan.”

Vincent HooftmanGemeente Oirschot

“TRIAS heeft voor ons de weg geëffend, de juiste partij benaderd en het hele traject begeleid.”

Tom FrissenQwiek

“Subsidieadviseurs van TRIAS weten dankzij hun kennis precies wat er zoal in een aanvraag moet komen te staan en waar op gelet moet worden.”

Petra Kregting ForteWelzijn

“TRIAS heeft de kennis om de juiste partijen bij elkaar te brengen.”

Ruud DerksIM Efficiency

“Tot grote tevredenheid werd de subsidie toegekend met het maximaal aantal te behalen punten.”

Ton HanegraafGemeente Sint-Michielsgestel