Subsidie nieuws

De Kunst van samenwerken #2

De Nederlandse overheid stimuleert innovatie via het topsectorenbeleid, om zo met deze 9 topsectoren tot de wereldwijde economische top te blijven horen. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat hierbij centraal. Als innovatieve Mkb-er kunt u gebruik maken van de Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling).

lees meer>

De Kunst van samenwerken #1

De overheid wil met de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) innovatieve mkb-ers stimuleren om te innoveren. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat hierbij centraal. Hiervoor stelt de overheid stelt diverse instrumenten beschikbaar, zoals de deelname aan een R&D samenwerkingsproject.

lees meer>

MIT R&D Samenwerkingsprojecten

Een MIT–R&D samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Dit moet Industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling betreffen. R&D samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen en de looptijd bedraagt maximaal 2 jaar.

lees meer>

Nieuwe openstellingen en budgetten voor energieprojecten!

Het totale budget van € 152,5 miljoen voor energie-innovatieprojecten is voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

lees meer>

Samen realiseren we innovatie en groeiambities!

Met Business Roadmaps en het Subsidie Startfee fonds wil Keyport ondernemers uit de regio ondersteunen bij Innovatie en Groeiambities. MKB’ers zitten vol goede ideeën, maar vaak ontbreekt het in de waan van de dag aan focus, tijd en geld om deze ambities te realiseren. Herkent u dit? Laat u dan ondersteunen door experts om hier verandering in te brengen.

lees meer>

Nieuwe kansen voor agrofoodsector in Limburg!

Het programma LimburgAgrofood is van start gegaan. Een driejarig provinciaal programma, gericht op de versterking van de agrofoodsector in Limburg. LIOF voert het programma uit.  Voor de uitvoering van het programma LimburgMakers wordt € 2,7 miljoen vrijgemaakt door de Provincie.  in 2018. Het nieuwe programma kent drie subsidieinstrumenten om Limburgse agrofoodondernemers te ondersteunen. 

lees meer>

TRIAS begeleidt succesvolle OP-Oost aanvraag!

IamFluidics B.V. i.o. (Enschede), Aquamarijn Micro Filtration B.V. (Zutphen), Bether Encapsulates B.V. (Groningen) en Universiteit Twente (Enschede) ontvangt maar liefst  € 619.115 voor het ontwikkelen van microdruppels voor de industrie.

lees meer>

Subsidie voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

De provincie Limburg heeft een nieuwe openstelling met bijbehorend subsidieplafond voor de Subsidieverordening POP3 Limburg (PlattelandsOntwikkelingProgramma) gepubliceerd.

lees meer>

TRIAS Subsidiekalender Q1 2018

In onze Subsidiekalender kunt u vinden welke subsidieoproepen open staan voor eventuele financiering van uw onderzoek of project.

lees meer>

Nieuwe ronden, nieuwe kansen binnen Sportimpuls 2018

Het Sportimpuls programma van ZonMw biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls.

lees meer>

LimburgMakers & LimburgLogistiek 2018

De LIOF-programma’s LimburgLogistiek en LimburgMakers hebben de nieuwe deadlines voor advies-, kennis-, en innovatietrajecten bekendgemaakt.  Daarnaast stemmen Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg in met een bijdrage van € 2,6 miljoen voor de uitvoering van het programma LimburgMakers in 2018.

lees meer>

Subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen accommodaties & gemeenschapshuizen

Het doel van de Nadere subsidieregels duurzame maatschappelijke organisaties 2017-2018 is het stimuleren van het treffen van duurzaamheidsmaatregelen aan accommodaties en gemeenschapshuizen.

lees meer>

SDE+ 2018: opnieuw € 12 miljard

Er komt in het voorjaar van 2018 € 6 miljard beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water. Voor het najaar van 2018 komt naar verwachting opnieuw een bedrag van € 6 miljard beschikbaar, maar minister Wiebes zal daar pas een definitief besluit over nemen na de sluiting van de voorjaarsronde.

lees meer>

Provincie Limburg: Stimuleringsregeling bovenlokale evenementen 2018

Doel van de Stimuleringsregeling bovenlokale evenementen 2018 is om evenementen met een bovenlokale uitstraling op het gebied van (volks)cultuur en/of sport, die mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd, te stimuleren waardoor de sociale verbindingen in leefgemeenschappen worden versterkt.

lees meer>

Subsidieregeling Tel mee met Taal

De Subsidieregeling Tel mee met Taal ondersteunt en stimuleert initiatieven om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. In aanmerking voor ondersteuning komen werkgevers en samenwerkingsverbanden.

lees meer>

Europese subsidie voor jonge landbouwers

Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 kunnen jonge ondernemers subsidie aanvragen voor investeringen die bijdragen aan het duurzamer maken van hun landbouwbedrijf. In totaal is €600.000 beschikbaar.

lees meer>

Subsidie voor verbetering van de werkgelegenheid in Zuid-Nederland!

Veel bedrijven hebben een tekort aan goedgeschoold technisch personeel. Dit komt omdat vraag en aanbod van het onderwijs vaak niet goed aansluit op de arbeidsmarkt. In december start in Zuid-Nederland een subsidieprogramma rondom dit thema: Systeemversterking Human Capital.

lees meer>

610.000 euro subsidie voor innovatieve duurzame projecten!

Lees hoe TRIAS succesvol bijdraagt aan een duurzame en groenere toekomst! Onze column is tevens te lezen in Noord-Limburg Business Magazine (nummer 5, november 2017).

lees meer>

Bent u een innovatieve ondernemer actief in het Keyport2020 of LED gebied?

Keyport2020, Limburg Economic Development (LED) en TRIAS willen bedrijven ondersteunen bij hun (technische) innovatieplannen.

lees meer>

Voucher voor ‘Enabling Technologies’ met 50% korting

Het Project ‘Enabling Technologies’ biedt namens de Provincie Limburg een cashback regeling voor het Nederlands Midden en Klein Bedrijf (MKB) als ook voor Nederlandse Technostarters (start-up in Nederland maar geen MKBP). De subsidie is ter stimulering van gebruik van onderzoek ondersteunende faciliteiten van Enabling Technologies, waarbij de geavanceerde ICT-infrastructuur het mogelijk maakt om onderzoek op grotere afstand (wereldwijd) uit te voeren.

lees meer>

Subsidiecheck, een vrijblijvend adviesgesprek

Maakt uw organisatie optimaal gebruik van subsidies? Vraag nu uw vrijblijvende subsidiecheck aan!

lees meer>

Subsidie voor (hernieuwbare) energie-innovatie!

De regeling Hernieuwbare Energie zoekt innovatieve projecten die ervoor moeten zorgen dat de energiedoelstellingen gehaald worden.

lees meer>

Subsidie voor internationale innovatie met Eurostars

Eurostars helpt MKB-bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. MKB-bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.

lees meer>

Subsidiekansen voor R&D samenwerking in Oost-Nederland

OP-Oost heeft een budget van € 14,8 miljoen beschikbaar voor innovatieve projecten binnen de sectoren Agro & Food, Energie & Milieutechnologie (EMT), Health en Hightech Systemen & Materialen (HTSM),  al dan niet in combinatie met een andere S3-sector of ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

lees meer>

LimburgLogistiek versterkt de Limburgse logistieke sector!

Het LIOF-programma LimburgLogistiek kent verschillende subsidie-instrumenten die het concurrentievermogen van innovatieve MKB-ondernemingen in de Limburgse logistiek structureel versterken.

lees meer>

Limburgse subsidie voor investeringen in gemeenschapsaccommodatie!

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 100.000, maar nooit meer dan de gemeentelijke financiële bijdrage. Arbeidskosten en materiaalkosten worden vergoedt vanuit de subsidieregeling. Aanvragen kunnen tot en met 2 oktober 2018 worden ingediend bij de provincie Limburg.

lees meer>

Laatste kans WBSO 2017 nadert!

Wilt u vanaf 1 oktober 2017 nog gebruik maken van de WBSO, wees dan op tijd met uw aanvraag. U kunt nog tot en met 31 augustus aanstaande een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u zelfstandig ondernemer, dan heeft u iets langer de tijd voor uw aanvraag. Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen!

lees meer>

Calls SIDN fonds!

Het doel van het SIDN fonds is een bijdrage leveren aan het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van het internet en zo een extra impuls geven aan de welvaart en het welzijn in Nederland.

lees meer>

Logistiek Idee Brabant!

Logistiek in Brabant is een samenwerking tussen de gemeenten Tilburg, Breda, Eindhoven en Helmond, de provincie Noord-Brabant, TLN en evofenedex. Het maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

lees meer>

MIT R&D: Stimulering van mkb-innovatieambities

De overheid wil met de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) innovatieve MKB-ers laten profiteren van het topsectorenbeleid.  Hiervoor stelt de overheid stelt diverse instrumenten beschikbaar, zoals de deelname aan een R&D samenwerkingsproject. Als innovatieve MKB-er kunt u hier gebruik van maken.

lees meer>

STAY CONNECTED: Gratis Wifi voor gemeenten!

De Europese Commissie trekt een bedrag van € 120 miljoen euro uit voor gratis wifi in alle Europese gemeenten. Het plan heet WiFi4EU. Daarmee subsidieert ze de installatie van geavanceerde wifi-apparatuur op centrale locaties.

lees meer>

Maakt u al gebruik van de innovatieregeling WBSO?

De WBSO vergoedt een deel van de kosten voor innovatieve R&D-activiteiten zoals ontwikkeling van producten, machines, apparaten, etc. De kosten die in aanmerking komen voor deze innovatieregeling bestaan uit loonkosten en kosten en uitgaven voor een R&D-project.

lees meer>

Limburg: Stimulans voor passend wonen in de buurt!

De provincie Limburg lanceert een project om passend wonen in de buurt te stimuleren. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren met een geestelijke handicap die samen met ouderen in een buurt gaan wonen om elkaar te helpen. Mensen met een goed idee kunnen maximaal € 10.000 subsidie krijgen om het idee verder uit te werken. Voor de uiteindelijke realisatie is vervolgens € 200.000 beschikbaar.

lees meer>

Inschrijven ondersteuning Gezonde School 10 dagen verlengd!

De inschrijving voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School is verlengd. Scholen die gebruik willen maken van het ondersteuningsaanbod van €3.000 kunnen zich nog tot en met maandag 15 mei inschrijven.

lees meer>

Nieuwe openstelling voor innovatief MKB!

Er is een nieuwe openstelling gepubliceerd binnen de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

lees meer>

Extra budget voor Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Het subsidieplafond voor 2017 voor de populaire Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is met € 10 miljoen verhoogd tot € 25 miljoen.

lees meer>

Strijd tegen het lerarentekort!

Het tekort aan leraren in het basisonderwijs lijkt namelijk zowel kwalitatief als kwantitatief steeds groter te worden.

lees meer>

Vergroot uw kans op internationaal succes!

Het subsidieplafond voor 2017 voor de Vouchers internationale organisaties is vastgesteld. Er is, net als in 2016, een budget van € 100.000 beschikbaar. De Vouchers internationale organisaties zijn bedoelt om (meer) private partijen tot concrete internationale business cases te laten komen.

lees meer>

Gezonde School 2017!

Via het programma Gezonde School kunnen po-, v(s)o- en mbo-scholen tot en met 5 mei 2017 een aanvraag doen voor extra ondersteuning om te werken aan een gezonde leefstijl op school.

lees meer>

Versterk de Limburgse logistieke sector!

De Limburgse logistieke sector behoort in Nederland en Europa door de continue innovaties al tot de top. Om aan de top te kunnen blijven moeten de ondernemers blijven samenwerken en innoveren. Om de Limburgse sterke positie in Nederland te kunnen behouden is het programma LimburgLogistiek ontwikkeld.

lees meer>

Nieuwe kansen voor innovatieve MKB-ondernemers!

Het doel van de regeling – de regionale invulling van Zuid-Nederland van de landelijke regeling MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) – is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. MKB-bedrijven actief in één of meer van de negen topsectoren Agri & Food, Chemie & Energie (incl. Biobased), Creatieve Industrie, Hightech Systemen & Materialen en ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water kunnen beroep doen op de MIT-instrumenten

lees meer>

Limburg: Erfgoedinnovatieregeling

De regeling maakt innovatie mogelijk waardoor, met gebruikmaking van immaterieel erfgoed, de zichtbaarheid van het Limburgs erfgoed wordt vergroot en een breder publiek wordt bereikt.

lees meer>

Subsidie voor succesvol internationaliseren!

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) moet het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden verhogen.

lees meer>

RAAK Stimuleringsprijs 2017!

Het doel van deze prijs is om musea te stimuleren de collectie of een deel daarvan toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking.

lees meer>

Service design vouchers voor maakindustrie

Wilt u weten hoe service design voor uw bedrijf waarde toe kan voegen? Lees het service-design verhaal van Peka Kroef op onze website!

lees meer>

Tweede tranche Pilots omgevingsvisie

De tweede tranche Pilots omgevingsvisie is geopend. Overheden, burgers en bedrijven die alvast stevige stappen willen zetten richting een omgevingsvisie kunnen zich tot woensdag 8 maart aanmelden.

lees meer>

Nieuwe deadline voor LimburgLogistiek en LimburgMakers

Er is een nieuwe deadline bekendgemaakt voor zowel adviesprojecten als kennistrajecten binnen de LIOF-programma’s LimburgLogistiek en LimburgMakers.

lees meer>

Vouchers internationaal ondernemen

De overheid ondersteunt bedrijven die deelnemen aan een uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending zoals het Innovatieplein op de Hannover Messe.

lees meer>

Doorbraakproject ICT: verbetering internet bij 800 scholen!

Er wordt € 5,5 miljoen uitgetrokken om meer dan 800 basis- en middelbare scholen die geen of slecht internet hebben te ondersteunen bij het aanleggen van een snelle verbinding.

lees meer>

EUROSTARS: Innoveren met internationale ambities!

Het programma richt zit op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling om de time-to-market van deze nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te verkleinen.

lees meer>

De Kas van de Toekomst!

Maurice Produkties BV en Brite Solar Technologies BV gaan de Kas van de Toekomst ontwikkelen en dragen daarmee bij aan Het Nieuwe Telen!

lees meer>

Brabant stimuleert innovatie binnen de landbouw- en agrofoodsector!

De provincie Noord-Brabant stelt in het kader van POP3 in de periode januari – maart 2017 budget beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan de transitie naar een duurzamere landbouw en agrofoodsector in Noord-Brabant. Het gaat om de openstellingen gericht op kennisoverdracht, fysieke bedrijfsinvesteringen en samenwerking voor innovatie.

lees meer>

Nieuwe deadlines LimburgLogistiek en LimburgMakers!

Er zijn nieuwe deadlines voor zowel adviesprojecten als kennistrajecten binnen de LIOF-programma’s LimburgLogistiek en LimburgMakers bekendgemaakt.

lees meer>

Vijf nieuwe openstellingen POP3-Noord Brabant!

Voor de nieuwe openstellingen binnen het Europese Plattelands Ontwikkelingprogramma 2014-2020 stelt de provincie Noord-Brabant € 33 miljoen beschikbaar. De regeling is ondergebracht bij Stimulus Programmamanagement.

lees meer>

Subsidie voor taal- en interactievaardigheden kinderopvang

De subsidieregeling moet de beheersing van de Nederlandse taal en van de interactievaardigheden van beroepskrachten in de kinderopvang en gastouderopvang versterken. Subsidie is beschikbaar voor deelname aan een erkende training.

lees meer>

De kick-off van LimburgMakers & LimburgLogistiek!

Tijdens een betoverende en inspirerende bijeenkomst van het LIOF is de nieuwe programmaperiode van LimburgMakers en het nieuwe programma LimburgLogistiek gepresenteerd. TRIAS was aanwezig bij de aftrap van de nieuwe programma’s.

lees meer>

Openstelling voor bekostiging van onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen voor vluchtelingenkinderen die in hun tweede verblijfsjaar zitten een toeslag op de reguliere bekostiging ontvangen.

lees meer>

Duurzame investeringen jonge landbouwers

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. Een specifiek onderdeel van POP3 is het onderdeel: ‘Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers’.

lees meer>

Twee openstellingen OP-Zuid gepubliceerd

De provincie Noord-Brabant heeft twee nieuwe openstellingen gepubliceerd voor de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020.Het gaat om de al eerder aangekondigde openstellingen van paragraaf 2 Versterking innovatiesysteem en paragraaf 5 Koolstofarme economie.

lees meer>

Nieuwe calls OPZuid!

Het Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 heeft het advies van de Stuurgroep overgenomen om de Management Autoriteit Zuid-Nederland te adviseren het programma opnieuw open te stellen

lees meer>

Limburg: Steun voor energiebesparing accommodaties en gemeenschapshuizen!

De nieuwe regeling voor de verduurzaming van maatschappelijke organisaties is gepubliceerd op de website van de provincie Limburg. Doel van de regeling is het stimuleren van investeringen in energiebesparende maatregelen voor accommodaties en gemeenschapshuizen.

lees meer>

LimburgMakers opnieuw van start!

Het inmiddels gesloten programma LimburgMakers is een succes gebleken. Daarom hebben de provincie Limburg en NV Industriebank LIOF besloten dat er een opvolger komt.

lees meer>

Er is nog budget beschikbaar voor elektrische laadpalen!

Als onderdeel van de Green Deal laadinfrastructuur stelt het Rijk een bijdrage beschikbaar aan mede-overheden voor het realiseren van laadinfrastructuur.

lees meer>

Nieuwe oproep Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten!

Het doel van dit fonds is het financieren van de bouw van nieuwe onderzoeksinfrastructuur of het verbeteren van bestaande onderzoeksinfrastructuur.

lees meer>

Subsidiekansen voor Vlaamse en Nederlandse Innovators!

Via de interreg-projecten CrossRoads2, CrossCare en Link2innovate kunnen innovatieve ondernemers de komende jaren een beroep doen op subsidie en ondersteuning voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten.

lees meer>

Hightech Materialen call is geopend!

De call wordt geleid door STW en is gericht op de prioriteitsgebieden van de roadmap Hightech Materialen, de roadmap Chemistry of Advanced Materials en het thema Materials for Sustainable Energy, die zijn opgesteld in samenwerking tussen wetenschappers en bedrijven.

lees meer>

Limburg: Nadere subsidieregels Archeologie

De provincie Limburg heeft de Nadere subsidieregels Archeologie gepubliceerd. Met deze regeling willen ze projecten/activiteiten stimuleren die passen binnen de actielijnen (vensters) zoals beschreven in ‘Archeologie in de etalage! 2016-2019′.

lees meer>

INTERREG V A-project ROCKET biedt volop kansen!

ROCKET stimuleert de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied tussen Noordzee en Niederrhein om onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie te versterken.

lees meer>

Economie en innovatie Noord-Brabant: Innovatieve arbeidsmarkt

De paragraaf richt zich op het doen van onderzoek naar, het opstellen van een businessplan voor en de uitvoering van innovatieve projecten op het gebied van arbeidsmarktbeleid.

lees meer>

Registreren voor de regeling Duurzame Inzetbaarheid!

Het is mogelijk om uw bedrijf te registreren als subsidieaanvrager zodat u direct subsidie kunt aanvragen zodra het tijdvak opengaat op 14 november om 09:00 uur.

lees meer>

Subsidieplafond Vroegefasefinanciering bereikt!

Met de Vroegefasefinanciering (VFF) kunnen ondernemers een risicodragende geldlening ontvangen. Hiermee kunnen zij onderzoeken of hun idee (of concept) een kans van slagen heeft op de markt.

lees meer>

Zomerparkfeest Venlo 2016!

Het grootste, gratis te bezoeken culturele muziekevenement in de regio opent vandaag haar deuren voor de veertigste keer! Het evenement bestaat uit vier dagen muziek, theater, literatuur, cabaret en nog veel meer, midden in het centrum van Venlo in het prachtige Julianapark.

lees meer>

Heeft u aandacht voor uw eigen organisatie?

Kunnen uw werknemers het overzicht houden in stresssituaties? Beschikt u over goed opgeleid personeel? Zijn uw medewerkers duurzaam inzetbaar?

lees meer>

Nieuw aanvraagtijdvak AMIF subsidie

In februari 2017 zal voor de uitvoering van Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 een tweede aanvraagtijdvak worden opengesteld.

lees meer>

€ 6 miljoen voor technostarters binnen de agri-horti-food-tech!

De openstelling binnen de regeling Seed capital technostarters (SCT) is voor technostarters die innoveren op het gebied van hightech binnen de agrifood, tuinbouw of uitgangsmaterialen.

lees meer>

Eerste openstelling CrossRoads2!

CrossRoads2 is een goedgekeurd project binnen het programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland. Het project stimuleert innovatie met een grensoverschrijdende meerwaarde tussen mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland).

lees meer>

Limburg publiceert vier openstellingen binnen POP3!

De provincie Limburg heeft vier openstellingen en bijbehorende subsidieplafonds gepubliceerd voor de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg.

lees meer>

Nieuwe tender Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven!

Het Stimuleringsfonds ondersteunt projecten die de economische structuur in de regio Eindhoven versterken. De projecten moeten bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de Regionale Agenda en de Brainport 2020-agenda.

lees meer>

MKB: Nog 50 MIT-kennisvouchers over!

Een MIT-kennisvoucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.

lees meer>

Subsidieregeling cultureel erfgoed Brabant!

Hiermee willen ze het behoud van het erfgoed stimuleren en ervoor zorgen dat erfgoed toegankelijker wordt gemaakt voor Brabanders en bezoekers aan Brabant

lees meer>

“There’s a new sheriff in town!”

Ron Coenen, manager bedrijven bij TRIAS maakt zijn ambities waar en treed toe tot de directie. Deze stap maakt onderdeel uit van een intern overnametraject.

lees meer>

Interview en Pitch Zakenvrouw Noord-Limburg 2016

Benieuwd hoe Mieke Verhaegh het publiek wist te inspireren met haar interview en pitch?

lees meer>

Extra budget voor missievouchers

Het subsidieplafond voor de missievouchers wordt verhoogd van € 1.2 miljoen naar € 1.4 miljoen. De verhoging betekent dat er 150 extra vouchers ter waarde van € 1500 beschikbaar zijn.

lees meer>

Artikel Limburgs Dagblad – Zakenvrouw Noord-Limburg 2016

“Mieke Verhaegh is benoemd tot de beste zakenvrouw van Noord-Limburg. Deze flamboyante subsidie-adviseur geniet van alle aandacht, en is niet bang voor de spotlight”

lees meer>

Mieke Verhaegh gekozen als Zakenvrouw Noord-Limburg 2016

“Mieke profileert zich sterk als zakenvrouw in de regio. Naast haar rol als directeur-eigenaar van Trias is ze zeer maatschappelijk betrokken. Zo zet zij zich als lid van de Advisory Board van LWV-Women in voor het versterken van de positie van vrouwen in Limburg en voor diversiteit in het zakenleven.”

lees meer>

Positief advies Zomerparkfeest CPI 2017-2020

Het bestuur van Zomerparkfeest heeft met de ondersteuning van TRIAS een aanvraag ingediend voor een 4-jarige CultuurPlanInstelling subsidie. De Provinciale Advies Commissie heeft de aanvraag positief beoordeeld.

lees meer>

Wordt Mieke Zakenvrouw Noord-Limburg 2016?

Het wordt een verrassende avond met interviews, videopresentaties waarbij de drie kandidaten worden voorgesteld door middel van een pitch.

lees meer>

Subsidie voor leerwerkplaats(en): Praktijkleren

Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de praktijkbegeleiding van een leerling of student waardoor ze zich beter kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

lees meer>

Praktijkvoorbeeld: AMIF-subsidie gemeente Breda

Het Asiel-, Migratie en Integratiefonds (AMIF) kende in september 2015 ruim € 1,2 miljoen subsidie toe aan het project ‘Integratie door wijkparticipatie’, op een totaalbegroting van ruimschoots € 1.6 miljoen. Het AMIF-project van de gemeente Breda is één van de 6 goedgekeurde projecten, uit een totaal van ca. 50 aanvragen. Trias heeft samen met de gemeente Breda en de projectpartners het innovatieve plan vormgegeven en ondersteunt de projectleider bij de uitvoering en de verantwoording van het project.

lees meer>

Subsidie voor R&D samenwerkingsprojecten van MKB-bedrijven!

MKB-bedrijven actief in één of meer van de negen topsectoren kunnen beroep doen op het instrument R&D-samenwerkingsprojecten van de MIT-regeling.

lees meer>

MKB Financieringspoort Limburg

In Limburg is het project MKB Financieringspoort Limburg gestart. Bij dit project wordt een brug geslagen tussen ondernemers en de verschillende (nieuwe) financieringsmogelijkheden.

lees meer>

Met groenconcepten naar een duurzaam stadsleven!

Let it Grow heeft een wereldwijde open innovation call gepubliceerd voor nieuwe groenconcepten die het stadsleven positief bevorderen met bloemen en planten.

lees meer>

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties kent vervolg in 2017

Voor 2017 stelt het ministerie van VWS wel nieuw budget ter beschikking.

lees meer>

Ontbijtsessies TRIAS en SmitsVandenBroek

Op donderdag 14 april en 21 april jl. zijn een tweetal ontbijtsessies georganiseerd door subsidieadviseur TRIAS in samenwerking met SmitsVandenBroek uit Weert.

lees meer>

Qredits steeds beter bekend bij ondernemers

Qredits heeft in het eerste kwartaal van 2016 450 kredieten verstrekt aan ondernemers in Nederland, voor een totaalbedrag van € 11 miljoen.

lees meer>

Vraag voor 17 april de GreenBrains voucher aan!

Met GreenBrains worden kennisvouchers verstrekt waarmee mkb-ondernemingen uit de Regio Keyport 2020 kennis kunnen inkopen voor de ondersteuning bij de meest uiteenlopende kennis- en innovatievragen.

lees meer>

Nominatie Mieke Verhaegh voor Zakenvrouw Noord-Limburg 2016!

Compagnon en collega’s zien in deze nominatie een meer dan verdiende waardering voor haar vrouwelijk ondernemerschap en oog voor innovatie.

lees meer>

MKB Innovatie Top 100 2016!

Ondernemingen en stichtingen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, kunnen zich nomineren voor de MKB Innovatie Top 100 2016.

lees meer>

Ontbijtsessie TRIAS – SmitsVandenBroek op 14 en 21 april

In samenwerking met accountantskantoor SmitsVandenBroek uit Weert organiseren wij een gezamenlijke ontbijtsessie speciaal voor ondernemers. Tijdens deze sessie willen we met u stilstaan bij een aantal recente ontwikkelingen op fiscaal en subsidiegebied.

lees meer>

Interreg VA Euregio Maas-Rijn binnenkort open voor aanvragen

Het nieuwe Interreg-programma krijgt een budget van € 140 miljoen, waarvan € 98 miljoen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO).

lees meer>

MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2016 (MIT)

De regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2016 (MIT) is officieel bekend gemaakt. Het totale subsidieplafond voor 2016 is vastgesteld op € 55 miljoen.

lees meer>

Provincie Limburg investeert in goede, veilige en snelle fietsverbindingen

De komende vier jaar investeert de provincie Limburg € 24 miljoen voor goede, veilige en snelle fietsverbindingen. De ambitie is om het fietsen in Limburg veiliger, sneller, leuker, gemakkelijker én slimmer te maken.

lees meer>

Voucher Building Integrated High Tech Systems (BIHTS)

Stadsregio Parkstad Limburg neemt per 1 maart 2016 de voucherregeling BIHTS over.

lees meer>
TRIAS subsidieadviseurs