Extra budget voor Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken heeft als doel het stimuleren van het zo spoedig mogelijk verwijderen van asbestdaken. Dit is van belang vanwege het aankomende verbod op asbestdaken, dat naar verwachting in 2024 in werking zal gaan.

Volgens de doelstellingen van de subsidieregeling om de verwijdering van asbestsanering in de komende jaren zoveel mogelijk te stimuleren, hebben ze besloten om het subsidieplafond te verhogen. Het subsidieplafond voor 2017 voor de populaire Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is met € 10 miljoen verhoogd tot € 25 miljoen.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van €25.000 per adres. Aanvragers komen alleen in aanmerking als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling

verwijderen asbestdaken

TRIAS subsidieadviseurs