Gezonde School 2017!

Via het programma Gezonde School kunnen po-, v(s)o- en mbo-scholen tot en met 5 mei 2017 een aanvraag doen voor extra ondersteuning om te werken aan een gezonde leefstijl op school. 

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag van € 3000 per school. Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator.De Gezonde School-coördinator is nieuw binnen het ondersteuningsaanbod en om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator hebben. Daarnaast kan de school het bedrag gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.

Naast het bedrag van € 3000 krijgen scholen maximaal tien uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

 

TRIAS subsidieadviseurs