Laatste kans WBSO 2017 nadert!

Bedrijven kunnen de financiële lasten van hun eigen research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Bedrijven dragen minder loonheffing af en een zelfstandig ondernemer kan de S&O-aftrek verrekenen in de inkomstenbelasting.

Tijdige aanvraag
Of u in aanmerking komt voor de WBSO kunt u bespreken met de subsidie adviseurs van TRIAS. Wilt u en kunt u vanaf 1 oktober ook nog gebruik maken van de regeling, dan kan er nog tot en met 31 augustus een aanvraag worden ingediend. TRIAS wil u hier graag bij helpen!

Ook voor 2018 kunt u WBSO aanvragen, belangrijke deadline hiervoor is 30 november 2017. U kunt dan vanaf 1 januari 2018 de uren onder de WBSO laten vallen. 

SubsidieVolgSysteem (SVS)

Om ook de administratie van WBSO projecten zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft TRIAS een eigen SubsidieVolgSysteem ontwikkeld. In dit systeem kunnen bedrijven uren verantwoorden en belangrijke documenten (rapportages, foto`s van prototypes enz) uploaden. Hiermee voldoet u administratie aan de vereisten die er worden gesteld. Naast de WBSO is dit systeem ook voor andere subsidieadministraties in te richten.

Tip
Als u in aanmerking komt voor of gebruik maakt van WBSO is onze ervaring dat er vaak meerdere subsidiemogelijkheden van toepassing kunnen zijn. Uiteraard attenderen wij u ook graag over andere mogelijke regelingen.

TRIAS subsidieadviseurs