LimburgLogistiek versterkt de Limburgse logistieke sector!

Limburg werd reeds vele malen uitgeroepen tot logistieke hotspot van Nederland. Om deze positie te behouden en de regio verder te laten groeien tot de logistieke topregio in Europa, zal het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen moeten samenwerken. Het LIOF-programma LimburgLogistiek moet het concurrentievermogen van innovatieve MKB-ondernemingen in de Limburgse logistiek structureel versterken.

Het programma kent de volgende subsidie-instrumenten

  • Adviesproject

De subsidie voor een adviesproject bedraagt 50% van de projectkosten en maximaal € 10.000. Deze subsidie kan ingezet worden voor de inhuur van externe deskundigheid voor verbetering van bedrijfsprocessen, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen. De eerstvolgende deadlines voor adviesprojecten is 11 september 2017 en 16 oktober 2017.

  • Kennistraject

Het doel van de subsidie voor een kennistraject is het verbinden van wo- en hbo-kennisinstellingen in Limburg aan mkb-bedrijven en vice versa om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren. De subsidie bedraagt 75% van de projectkosten en maximaal € 15.000. De eerstvolgende deadline voor kennistrajecten is 11 september 2017 en 16 oktober 2017.

  • Innovatieproject

De InnovatieProject subsidie heeft als doel nieuwe, logistieke, innovatieve ontwikkelingen binnen een MKB onderneming te stimuleren, ondersteunen en versnellen. De subsidie bedraagt 35% van de projectkosten en maximaal € 70.000. De eerstvolgende deadlines voor innovatieprojecten zijn 5 september 2017 en 21 november 2017.

Meer informatie over de programma’s of kijken of uw project past binnen de doelstellingen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

TRIAS subsidieadviseurs