LimburgMakers & LimburgLogistiek 2018

De LIOF-programma’s LimburgLogistiek en LimburgMakers hebben de nieuwe deadlines voor advies-, kennis-, en innovatietrajecten bekendgemaakt.  Voor de uitvoering van het programma LimburgMakers wordt € 2,6 miljoen vrijgemaakt  in 2018.

Adviesproject
De subsidie voor een adviesproject bedraagt 50% van de projectkosten en maximaal € 10.000. Deze subsidie kan ingezet worden voor de inhuur van externe deskundigheid voor verbetering van bedrijfsprocessen, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen.

  • LimburgMakers adviesprojecten: 15 januari 2018 en 19 februari 2018
  • LimburgLogistiek adviesprojecten: nieuwe datums nog niet bekend

Kennistraject
Het doel van de subsidie voor een kennistraject is het verbinden van wo- en hbo-kennisinstellingen in Limburg aan mkb-bedrijven en vice versa om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren. De subsidie bedraagt 75% van de projectkosten en maximaal € 15.000.

  • LimburgMakers kennistrajecten: 15 januari 2018 en 19 februari 2018
  • LimburgLogistiek kennistrajecten: 15 januari 2018 en 19 februari 2018

Innovatietraject
Het doel van de subsidie voor een innovatietraject is om nieuwe, innovatieve ontwikkelingen binnen een mkb-onderneming te stimuleren, te ondersteunen en te versnellen. De subsidie bedraagt 35% van de projectkosten en maximaal € 70.000.

  • LimburgMakers innovatietraject: 30 januari 2018 en 10 april 2018.
  • LimburgLogistiek innovatietraject: nieuwe datums nog niet bekend.

Meer informatie over de programma’s of kijken of uw project past binnen de doelstellingen? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@trias-subsidie.nl of 077-3560100!

TRIAS subsidieadviseurs