Limburgse subsidie voor investeringen in gemeenschapsaccommodatie!

Individualisering wordt steeds groter, toch hebben veel mensen de behoefte aan sociale contacten. De provincie Limburg wil deze sociale interactie stimuleren met een nieuwe subsidieregeling: de Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties.

De doelstelling van deze regeling is het (her)ontwikkelen van een unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodatie voor de betreffende kern. Deze accommodatie moet voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners!

Subsidie wordt verstrekt aan schoolbesturen van scholen, verenigingen, stichtingen of gemeenten en coöperaties die eigenaar zijn of het beheer voeren over een gemeenschapsaccommodatie.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 100.000, maar nooit meer dan de gemeentelijke financiële bijdrage. Arbeidskosten en materiaalkosten worden vergoedt vanuit de subsidieregeling. Aanvragen kunnen tot en met 2 oktober 2018 worden ingediend bij de provincie Limburg.

 

TRIAS subsidieadviseurs