MIT R&D: Stimulering van mkb-innovatieambities

Subsidiekansen voor uw onderneming?

De overheid wil met de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT-regeling) innovatieve MKB-ers laten profiteren van het topsectorenbeleid.  Hiervoor stelt de overheid stelt diverse instrumenten beschikbaar, zoals de deelname aan een R&D samenwerkingsproject. Als innovatieve MKB-er kunt u hier gebruik van maken.

MIT-R&D samenwerkingsproject

Een MIT–R&D samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Dit moet Industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling betreffen. R&D samenwerkingsprojecten worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen en de looptijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Criteria voor deelname

Subsidieprojecten moeten voldoen aan onderstaande criteria:

  • Innovativiteit als meest belangrijke criterium;
  • Aansluiting op thema’s van de topsectoren;
  • Organisatorisch: kwaliteit van aanvraagdocumenten en expertise van de aanvragers moeten op orde zijn;
  • Economisch/commercieel perspectief van het project: de ontvangen subsidie moet zich terugverdienen;
  • Sector overschrijdend: vernieuwende combinatie van belang voor verschillende topsectoren.

Tot de aanvragers behoren MKB-ers actief zijn in één van de negen topsectoren: Agri & Food, Chemie & Energie (incl. Biobased), Creatieve Industrie, Hightech Systemen & Materialen en ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Budget en bijdrage

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 350.000 per innovatieproject (max. € 175.000 per deelnemer). 

Subsidie aanvragen?

Aanvragen voor deze regeling kunnen worden ingediend van 3 juli 2017 tot en met 7 september 2017. De beoordeling vindt plaats op basis van tendering. Bent u benieuwd of het programma MIT-R&D samenwerkingsproject iets voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met TRIAS.

 

 

TRIAS subsidieadviseurs