Nieuwe openstelling voor innovatief MKB!

Er is een nieuwe openstelling gepubliceerd binnen de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Het gaat om de openstelling van de doelstelling 1B2: “Valorisatievermogen voor het MKB”. Subsidie wordt verstrekt voor het versterken van het valorisatievermogen van het MKB waarbij innovatieve producten, processen en diensten sneller op de markt gebracht worden.

Voor beide paragrafen is de hoogte van de subsidie is 35% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 mei tot en met en 23 juni 2017.

Het maximale subsidiebedrag voor individuele projecten is verhoogd van € 200.000 naar € 250.000. Het minimale subsidiebedrag voor R&D samenwerkingsprojecten is € 350.000; het maximum voor R&D samenwerkingsprojecten is ongewijzigd € 750.000 gebleven. Het subsidieplafond voor deze openstelling bedraagt € 8,25 miljoen.

TRIAS subsidieadviseurs