Nieuwe ronden, nieuwe kansen binnen Sportimpuls 2018

Het Sportimpuls programma van ZonMw biedt lokale sport- en beweegaanbieders de kans om mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Een belangrijke wijziging is dat de Sportimpuls 2018 zich specifiek richt op de kwetsbare doelgroepen mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen. Aanvragen voor de onderstaande drie oproepen kunnen t/m 22 februari 2018, 14.00 uur worden ingediend door lokale sport- en beweegaanbieders. 

Sportimpuls

De Sportimpuls heeft als doel mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraag gestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat. 

De hoogte van de subsidie bedraagt min. € 10.000 en max. € 80.000 (inclusief btw) voor een project van 2 jaar. In totaal is er voor deze ronde € 2,9 miljoen beschikbaar. 

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht

Het doel is om kinderen van 0 tot 18 jaar met (risico op) overgewicht of obesitas die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om:

  • gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod dat door een sport- en beweegaanbieder samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg wordt ontwikkeld en toegepast;
  • te voldoen aan een hogere en duurzame fysieke sport- en beweegdeelname als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl.

De hoogte van de subsidie bedraagt min. € 10.000 en max. € 80.000 (inclusief btw) voor een project van 2 jaar. Het budget voor deze ronde bedraagt € 2,8 miljoen.

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten

Stimuleren van jeugd tot 21 jaar die niet of te weinig beweegt of dreigt te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat.

De hoogte van de subsidie bedraagt min. € 10.000 en max. € 80.000 (inclusief btw) voor een project van 2 jaar. In totaal is er voor deze ronde € 5,3 miljoen beschikbaar.

TRIAS subsidieadviseurs