Calls SIDN fonds!

Het doel van het SIDN fonds is een bijdrage leveren aan het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van het internet en zo een extra impuls geven aan de welvaart en het welzijn in Nederland.

De deadline is 12 september 2017 (13.00 uur). Tijdens deze tweede call is er extra aandacht voor Privacy EN Veiligheid. Projecten met oplossingen voor eindgebruikers waarbij privacy en veiligheid geen tegenstelling vormen, maar elkaar juist versterken worden nadrukkelijk uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.

In aanmerking voor subsidie komen individuen, ondernemers, organisaties of onderzoekers met een idee of een project dat bijdraagt aan de doelstellingen van het SIDN fonds. Het SIDN fonds biedt twee aanvraagmogelijkheden:

  • Pioniers: vernieuwende ideeën met lef. Projecten in de idee-fase, gericht op de uitwerking van een veelbelovend idee naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per project;
  • Potentials: aantoonbare maatschappelijke potentie en duurzame impact. Projecten met aantoonbare potentie, gesteund door een proof of concept. Doorontwikkeling en opschaling van een kansrijk, werkend concept of het doorvertalen van resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek naar een bruikbare toepassing, met potentie op duurzame doorontwikkeling van het project. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 75.000 per project.

TRIAS subsidieadviseurs