Provincie Limburg: Stimuleringsregeling bovenlokale evenementen 2018

Doel van de Stimuleringsregeling bovenlokale evenementen 2018 is om evenementen met een bovenlokale uitstraling op het gebied van (volks)cultuur en/of sport, die mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd, te stimuleren waardoor de sociale verbindingen in leefgemeenschappen worden versterkt.

In aanmerking komen verenigingen en stichtingen, waarvan het bestuur onbezoldigd is en waarbij uit de statuten blijkt dat zij actief zijn op het gebied van (volks)cultuur en/of sport. Subsidie wordt verleend voor (volks)culturele- en/of sportevenementen met bovenlokale uitstraling.

De hoogte van de subsidie is maximaal € 2500 per evenement.  Aanvragen kunnen worden ingediend bij de provincie Limburg.

TRIAS subsidieadviseurs