SDE+ 2018: opnieuw € 12 miljard

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie, oftewel het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+) zal in 2018 opnieuw twee keer worden opengesteld.

Er komt in het voorjaar van 2018 € 6 miljard beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water. Voor het najaar van 2018 komt naar verwachting opnieuw een bedrag van € 6 miljard beschikbaar, maar minister Wiebes zal daar pas een definitief besluit over nemen na de sluiting van de voorjaarsronde.

De voorjaarsronde zal open staan van 13 maart 2018 tot en met 5 april 2018. Het maximale basisbedrag waarvoor technieken aanspraak kunnen maken op de SDE+ is net als vorig jaar € 0,13/kWh. In de eerste week van de openstelling kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens € 0,11/kWh en € 0,13/kWh. Technieken met een basisbedrag hoger dan € 0,13/kWh kunnen ook aanspraak maken op de SDE+, maar voor deze projecten zal niet de gehele onrendabele top worden vergoed.

SDE+ subsidie 2018 aanvragen?
Het is nu nog te vroeg om SDE+ voor 2018 aan te vragen. Gelet op de vereisten van de regeling kan het in veel gevallen verstandig zijn om nu te starten met de voorbereiding van de aanvraag. Heeft u interesse om een aanvraag in te dienen? Neem dan contact op met TRIAS via info@trias-subsidie.nl of bel 077-3560100.

 

TRIAS subsidieadviseurs